Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Bli med på en sniktitt inn i nybygget til lærerutdanningen!

– Dette er blitt et flott bygg.
Det er den unisone dommen etter at ledelsen ved UiT har fått en omvisning i det nye bygget til lærerutdanningen på campus i Breivika.  


Jørn Berger Nyvoll 03.03.2020 13:06   (Sist oppdatert: 18.03.2020 15:04)

Fasade, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Tromsø
Nybygget for lærerutdanningen er snart klart til innflytting. Foto: UiT/Jørn Berger Nyvoll

2. mars ble rektor, universitetsdirektør og prorektor invitert med på en omvisning i det 10 000 kvadratmeter store bygget som kan huse 176 ansatte og opp mot 1 900 studenter. Selv om det fortsatt er hektisk byggeaktivitet, er det mulig å danne seg et bilde av hvordan bygget vil se ut når det er ferdig. 

Bygget, som ligger sør for det nye MH2-bygget og øst for Fiskerihøgskolen, skal være klart til innflytting i løpet av mai i år.  

Hovedtrapp inne i bygg for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Tromsø
Hovedtrappen ligger sentralt like ved inngangen. Foto: UiT/Jørn Berger Nyvoll

Det nye bygget har seks etasjer og inneholder en rekke spesialrom for håndverksfag som metall og tresløyd, keramikk, tekstil og tegning. I tillegg er et rom tilpasset for musikkundervisning. 

Musikksalen i bygget for lærerutdanning og pedagogikk
Musikksalen. Foto: UiT/Jørn Berger Nyvoll

 

Chris Bull-Berg
Kontorsjef ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Chris Bull-Berg. Foto: UiT/Jørn Berger Nyvoll
Undervisningsrommene blir større og bedre, med moderne IT-infrastruktur som skal legge til rette for studentaktive læringsformer, sier Chris Bull-Berg, kontorsjef ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT.

Han forteller at studentene fra Mellomvegen også vil nyte godt av å komme til Breivika og bli bedre integrert med det øvrige universitetet.

UiT får tilgang til bygget, som skal leies av Statsbygg, fra 1. mai. Mandag 18. mai kan de ansatte ved instituttet starte jobben med å flytte fra Mellomvegen og inn i nybygget i Breivika.

Samlokaliseringen i Breivika vil føre til mindre reising for de ansatte og en mer effektiv drift. Til høsten vil UiT kunne ønske nye og gamle studenter velkommen til et bygg som tilbyr studentene vesentlig bedre fasiliteter med grupperom, lesesalsplasser, masterarbeidsplasser og sosiale møteplasser.

Les mer: Nybygg for lærerutdanning ved UiT

Undervisningsrom, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT i Tromsø
Undervisningsrom. Foto: UiT/Jørn Berger Nyvoll