Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Call for proposals: NAV utlyser FoU-midler for 2020

NAV støtter forskningsprosjekter som kan gi grunnlag for å utvikle arbeids- og velferdstjenestene. Utlyser inntil 15 millioner kroner for 2020 til prosjekter som kan bidra til økt forståelse og forbedring av samhandlingen med brukerne. Read on >>


Steinar M Paulsen 04.02.2020 11:29   (Sist oppdatert: 04.02.2020 11:34)

 

  • Fristen prosjektskisse er 12. februar.
  • Søkerne blir innen første halvdel av mars informert om de går videre.
  • Fristen komplett søknad er 24. april 2020.