Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kenneth Ruud får høythengende utmerkelse

Prorektor Kenneth Ruud får den høythengende utmerkelsen AAAS Fellow for sine vitenskapelige bidrag innen kjemi.


Randi Merete Solhaug 27.11.2019 12:38

Prorektor Kenneth Ruud. Foto: UiT

AAAS står for American Association for the Advancement of Science, og er utgiver av det velkjente tidsskriftet Science.

Hvert år velger AAAS-rådet nye medlemmer som har gjort en uvurderlig innsats for å fremme vitenskap eller dens anvendelser.

I år er prorektor Kenneth Ruud valgt inn i dette selskapet, sammen med mer enn 400 andre forskere verden rundt.

De anerkjennes for forskjellige prestasjoner, inkludert banebrytende forskning, ledelse innen et gitt felt, undervisning og veiledning, og at de fremmer samarbeid og offentlig forståelse av vitenskap.

For å bli vurdert må man nomineres av tre tidligere valgte fellows, styringsgruppen i AAAS eller organisasjonens administrerende direktør. Deretter gjennomgås nominasjonene av styringsgruppen før AAAS-rådet stemmer fram den endelige listen.

Kun en annen norsk forsker er medlem i AAAS Fellow og det er Hilary Birks ved Universitetet i Bergen (utnevnt i 2014). Tidligere har det vært sju andre norske fellows, men de ble utpekt på 1960-tallet. Tradisjonen med å velge AAAS Fellows går helt tilbake til 1874.