Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskningsrådet ønsker innspill til Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2020.

Forskningsrådet planlegger en ny utlysning av INFRASTRUKTUR-programmet for 2020. I den forbindelse skal områdestrategiene i "Norsk veikart for forskningsinfrastruktur" oppdateres og Forskningsrådet ønsker innspill fra forskningsmiljøene om behov for framtidig infrastruktur for forskning.


Ida Løken Killie 26.11.2019 09:06   (Sist oppdatert: 26.11.2019 09:35)

Områdestrategiene i veikart for forskningsinfrastruktur (del 1) beskriver Forskningsrådets strategiske tenkning innenfor ulike fagområder, og omtaler blant annet forskningsmål, eksisterende infrastrukturer og behov for ny eller oppdatert infrastruktur. Områdestrategiene vil fungere som en veiledning for søkere til INFRASTRUKTUR-programmet om hva Forskningsrådet vil vektlegge i sin behandling og prioritering av søkere.  

UiT Norges arktiske universitet er invitert til å levere innspill til oppdateringen av områdestrategiene for 2020. Forskningsmiljøene har verdifull innsikt om udekkede behov for forskningsinfrastruktur innenfor ulike forskningsområder. Vi ønsker at alle ved UiT som har innspill om fremtidige behov for ny eller oppdatert infrastruktur innenfor sine forskningsområder sender disse til sefu_forsker@uit.no med kopi til ida.m.killie@uit.no innen 10. januar 2020.