Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Call for proposals: Nye VISTA-sentre for fremtidens energiløsninger

VISTA-programmet er et samarbeid mellom Equinor og Det norske vitenskapsakademi. VISTA-sentrene skal bidra med forskning som bidrar til å løse de globale klimautfordringene gjennom omfattende omstilling av energisystemet.


Ida Løken Killie 25.11.2019 13:29   (Sist oppdatert: 26.11.2019 09:09)

To nye VISTA-sentre vil bli finansiert med 4,5 millioner norske kroner årlig i fem år. Sentrene må være tilknyttet universitetet der senterleder (PI) er ansatt, følge prinsippene for Responsible Research & Innovation (RRI) og være tverrfaglige. Det oppfordres til at perspektiver fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag inkluderes i prosjektforslaget. Sentrene skal ha et bredt internasjonalt nettverk og inkludere deltakere både fra akademia og næringsliv.

 

For mer informasjon om VISTA-programmet og senterutlysningen, vennligst følg denne lenken.

 

Et begrenset antall institusjoner er kvalifisert for å søke denne utlysningen, og UiT er en av disse. UiTs deltakelse i konkurransen er begrenset til 2 prosjektforslag. Vi ber derfor om at de som planlegger en søknad gjør det kjent innen mandag 16. desember ved å sende en e-post til sefu_forsker@uit.no med kopi til ida.m.killie@uit.no. Dersom flere enn 2 initiativer foreligger til 16. desember vil UiTs ledelse i samråd med det aktuelle fakultet komme frem til en prioritering, eventuelt en samordning av initiativ.

 

Søknadsfrist for selve utlysningen er 28. februar 2020.
Vedlegg: