Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

UiT i godt selskap med sine partnere

Finnmarksløpet runder 40 år i 2020. UiT Norges arktiske universitet er en av løpets såkalte elitepartnere og er i godt selskap. Sparebank1 Nord-Norge er såkalt generalpartner, mens hotellkjeden Scandic og en del andre selskap kalles elitepartnere. 


Magne Kveseth 04.11.2019 14:56   (Sist oppdatert: 15.11.2019 14:57)

3 personer i bildet
PARTNERE FOR FINNMARKSLØPET: Bilforhandler Harila og det svenske merket Volvo er representert ved fra venstre Svein Rasmussen, reiselivsselskapet Scandic stilte med hotelldirektør for Scandic i Alta, Jevgenij Mlinnikov, mens sammenslutningen av oppdrettsselskaper; Laks er viktig for Norge, var representert ved Liv Andrea Myklevoll. Her er de klare for en økt med geo-rebusløp i skogen ved Altaelva. Foto: Magne Kveseth

Feirer 40 år

Finnmarksløpet feirer 40-årsjubileum i 2020. Allerede har det meldt seg mer enn 100 kjørere i de to klassene, som kjører henholdsvis 600 kilometer med maksimalt åtte trekkhunder eller de som kjører 1200 kilometer med maksimalt 14 hunder i spannet. Siste påmeldte i langløpet er den ikke helt ukjente villmarkskjendis Lars Monsen. 

Neste års løp som er et jubileumsløp, samler kjørere fra mange nasjoner. Foruten de mange norske påmeldte, er det hundekjørere fra Finland og Sverige, Tyskland og Storbritannia, Sveits og Frankrike, England og Polen og én fra Russland. Fordelingen er så langt 35 påmeldte i det lengste løpet, 72 i 600-klassen og to juniorer som skal kjøre NM i langdistanse for juniorkjørere. Også 1200-klassen har i år status som Norgesmesterskap.

Omreisende sirkus – Finnmarksløpets Siida

Finnmarksløpet byr på en til tider iskald folkefest i flere av kommunene som traseen går gjennom. Sparebank1 Nord-Norge tok i 2015 initiativ til et omreisende sirkus, som bankens Christian Larsen omtaler arrangementene som. Konseptet har blitt markedsført som Finnmarksløpets Siida. Musikk og sceneshow i samarbeid med Scene Finnmark, teaterforestilling for ungene med figuren Balto, ulike typer salgsfremstøt for bilmerket Volvo, samt snescootere fra Polaris og produksjon av laks fra sammenslutningen "Laks er viktig for Norge", har vært noe av innholdet i Siidaen. 

Studenter ved sjekkpunkt Levajok
VERDIFULLT: UiT-studenter på praksis ved et av sjekkpunktene for Finnmarksløpet i 2017 Foto: Tommy Hansen

Sportsarrangement

Finnmarksløpet har mange tilhengere i det ganske land – og aktiviteten på Finnmarksløpets hjemmeside under den uka løpet arrangeres, er formidabel. Det hjelper også svært godt på oppmerksomheten løpet får at NRK sport sender egne TV-programmer på kveldstid mens løpet går. I sendingene blir ulike tema knyttet til hundekjørersporten diskutert. Selvfølgelig er også resultatene og stillingen kjørerne i mellom på de ulike distanser en viktig del av bildet. 

UiT stiller år om annet med en rekke frivillige fra forskjellige studier. Idrettshøgskolen og deres friluftslivstudenter har praksis ute på noen av løpets sjekkpunkter, mens mediestudentene skaffer seg verdifull praksis gjennom å delta i avisselskapet iFinnmark.no sin satsing på direktesendninger på nett gjennom hele uka løpet arrangeres. 

En undersøkelse som ble foretatt både i 2014 og 2015 av selskapet MMI Ipsos, viste at hele 92 prosent av Norges befolkning kjenner til Finnmarksløpet. 

Viktig med synlighet

UiT Norges arktiske universitet og Finnmarksløpet har en egen samarbeidsavtale. Den er gjensidig forpliktende for begge parter. 

Rektor UiT
Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: Arkiv

Rektor Anne Husebekk ved UiT, er helt klar på hvorfor UiT Norges arktiske universitet er partner med Finnmarksløpet:

– Partnerskapsavtaler er et virkemiddel for å oppfylle UiTs samfunnsmandat og bidra til å styrke universitetets posisjon og omdømme, sier rektor Anne Husebekk. Hun sier avtalene med ulike partnere skal bidra til at studenter og forskere får tilgang til nye og relevante læringsarenaer. Avtalene skal også åpne nye muligheter for studenter og ansatte for eksempel gjennom arbeidslivserfaring og kompetanseoverføring.

– Avtalene vil også bidra til å styrke universitetets relasjoner til relevante interessegrupper, sier Husebekk. Hun legger til at valg av partnere og samarbeid tydelig medvirker til å styrke UiTs profil og posisjon.

Forskning og utvikling

– Partnerskapsavtalene til UiT skal synliggjøre synliggjøre UiT og vår virksomhet gjennom profilering av relevant utdanning, forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid og formidling. Gjennom våre partnerskapsavtaler skal vi vise at UiT utvikler og deler kunnskap og kompetanse. Samtidig skal partnerskapene bidra til å skape interesse, engasjement, troverdighet og lojalitet til UiT som merkevare. Det kan skje gjennom målrettet formidling til prioriterte målgrupper. En avtale skal sikre at UiTs ansatte kan møte nye studenter, bygge relasjoner, samt etablere godt og kreativt læringsmiljø for både studenter og ansatte ved UiT. Gjennom partnerskapene skal det bli mulig å etablere unike arenaer for praksis for studentene og utvikle nettverk mellom studenter, nærings- og arbeidsliv og på den måten bidra til å utvikle studietilbudene ved UiT, sier rektor Anne Husebekk. Hun legger til at UiT er en samfunnsaktør som bidrar til å skape aktivitet, vekst og gode levevilkår i regionen. UiT har som mål at veksten i regionen skal være bærekraftig.

Avtalene vi inngår skal også bidra til å styrke UiTs posisjon og attraktivitet i konkurransen om studiesøkere og de beste fagfolkene, avslutter rektor Husebekk.

UiT er strategisk partner også til Tromsø Internasjonale Filmfestival, Festspillene i Nord Norge i Harstad og Vinterfestuka i Narvik, blant annet. 

Finnmarksløpet AS sier seg svært fornøyde med å ha UiT Norges arktiske universitet som en av løpets elitepartnere.

– Samarbeidet har hatt en flott utvikling de siste årene. Vi tilbyr en spennende og relevant læringsarena til studentene samtidig som vi får utført viktige arbeidsoppgaver i løpet. Vi benytter oss også av UiTs Internship ordning, sier daglig leder Svanhild Pedersen. Hun slår fast at  UiT er en god partner som gjennom aktivering av samarbeidsavtalen tilfører Finnmarksløpet uvurderlig kompetanse og ressurser.

Forskningen i fokus

UiTs forskere innen for ulike displiner har mye viktig å bidra med, relatert til Finnmarksløpet. Ekspertlisten for media er lang, der det er mulig å få svar på en rekke spørsmål knyttet til ekstremsport, fysiske belastninger og motivasjon, hunder og deres toleranse for kulde. UiT har også eksperter på hundekjøring og historie, på reiseliv og identitet. 

Til årets utgave av Finnmarksløpet, 2019, kom det en bok på engelsk, Dog Sledding in Norway. Boka var en sammenstilling av flere forskningsprosjekter relevant for hundekjøring. 

Omtalen av boka finner du her 

Boka gir innblikk i historiske og sosiologiske perspektiver på hundekjøring. Etikk og dyrevelferd innenfor langdistansekjøring med hund. Fysiske og psykiske aspekter innenfor langdistansekjøring med hund, samt forskning på hundekjøring. Boka er redigert av Rune Waaler og Knut Skjesol som har en rekke UiT-ansatte forskere som medforfattere. Blant dem er Inge Bugge Knudsen, Johanne Sundby, Tor Oskar Thomassen og Andi Weydahl.  

Historien kommer i bokform

Til åpningen av jubileumsløpet 2020 vil Finnmarksløpets 40-årige historie komme i bokform. Forfatter er dr.art i historie, Christine Smith-Simonsen, som er førsteamanuensis i historie ved UiT og nå er i innspurten med bokarbeidet.

– Arbeidet skal i første omgang resultere i ei bok rettet mot et allment publikum. Denne skal være klar for salg ved løpstart i mars i jubileumsåret 2020. Deretter planlegger jeg å skrive flere fagartikler som utdyper enkelte av temaene mer vitenskapelig. Disse er tenkt publisert i ulike nasjonale og internasjonale tidsskrift, sier Smith-Simonsen.

Hun forteller at jubileumsboka vil ta for seg flere aspekter ved Finnmarksløpet fra oppstart, til etablering og utvikling. Boka vil beskrive den betydningen det har hatt for regionen og etter hvert nasjonen at man har utviklet Finnmarksløpet. Smith-Simonsen vil se på hva medieoppmerksomheten, de frivilliges innsats på sjekkpunktene og det ambulerende kulturtilbud og folkefesten har betydd.

– Det vil bli egne kapitler om utvikling, endringer i traseene og ulike løpskategorier, og selvfølgelig kjørerne og hundene selv. Det hele vil bli formidlet ved enkelthistorier og mye bilder i en mer eller mindre kronologisk rekkefølge. I tillegg vil det bli enkelte faktabokser og noter. Stilen skal være lett og ledig, samt spekket med fortellinger der menneskene og hundene kommer i forgrunnen. De vitenskaplige artikler i etterkant av bokutgivelsen vil blant annet gå nærmere inn på løpets betydning for regionutvikling i Finnmark og for fylkets synlighet nasjonalt og internasjonalt. Andre tema vil være samhandling mellom arrangører og lokale næringsdrivende, betydningen av frivillig arbeid og hundekjørersportens utvikling fra å være en samling for spesielt interesserte til en større internasjonal begivenhet, sier Christine Smith-Simonsen.