Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Prøveforelesing og doktordisputas i informatikk 01.11.2019 - Fei Su

Master of Science Fei Su held prøveforelesing og vil offentleg forsvare si Ph.D.-avhandling fredag 1. november 2019.


Jan Fuglesteg 25.10.2019 13:29   (Sist oppdatert: 25.10.2019 13:46)

Prøveforelesing
Master of Science Fei Su held prøveforelesing om oppgjeve tema for Ph.D.-graden i realfag, fredag 1. november 2019 kl 10:15.

Tittel: " Quality-of-Experience Assessment of Distributed Interactive Applications: Metrics, Methods, and Frameworks "

Prøveforelesinga finn stad i Lille Auditorium (B203) i Realfagsbygget ved Campus Tromsø.

Disputas - Ph.D.-graden
Master of Science Fei Su vil offentleg forsvare Ph.D.- avhandlinga:

" A distributed remote presence system masking the effects of delays in human-to-human remote interaction "

fredag 1. november 2019 kl 12:15. Disputasen finn stad i Lille Auditorium (B203) i Realfagsbygget ved Campus Tromsø.

Som bedømingskomité for disputasen er følgjande oppnevnt:

  • Professor Brian Vinter, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark (1. opponent)
  • Professor Thomas Plagemann, Department of Informatics, University of Oslo (2. opponent)
  • Professor Lars Ailo Bongo, Institutt for informatikk, UiT Norges arktiske universitet (internt medlem og leiar av komiteen)

Disputasen vert leia av professor Alfred Hanssen, prodekan for nyskaping, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet.

Rettleiarar for Fei Su har vore:

  • Professor Otto Anshus, Institutt for informatikk, UiT (hovudrettleiar)
  • Professor John Markus Bjørndalen, Institutt for informatikk, UiT
  • Dr. / Seniorforsker Daniel Stødle, Norut Tromsø