Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Bidrar til å synliggjøre samiske språk

Denne uka skal samiske språk synliggjøres i arrangement over hele landet, og forskere ved UiT bidrar på flere av dem.


Randi Merete Solhaug 21.10.2019 16:02   (Sist oppdatert: 22.10.2019 11:24)

2019 er FNs internasjonale år for urfolksspråk og dette er det flere aktører som markerer med egne arrangement.

Denne uka, uke 43, markerer Sametinget samisk språkuke (sámi giellavahkku) og her bidrar UiT-forskere med flere foredrag og et åpent seminar. Målet med samisk språkuke er å heve statusen til samiske språk og å øke kunnskapen om samisk språk og kultur i hele samfunnet.

Her kan du lese mer om samisk språkuke og få med deg programmet.

Språkendring fra generasjon til generasjon

Førsteamanuensis i samisk, Lene Antonsen, er en av flere forskere fra UiT som bidrar under samisk språkuke. Foto: UiT

Tirsdag 22. oktober arrangeres det miniseminar på Tromsø bibliotek og byarkiv, kl. 1800- 2030. Foredragene vil ta for seg utvikling av nordsamisk, hvordan språket endrer seg fra generasjon til generasjon og om revitalisering.

To av foredragsholderne er ansatt ved Institutt for språk og kultur, og arbeider til daglig med språk. Åse Mette Johansen, førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, skal snakke om revitalisering av samisk språk. Lene Antonsen, førsteamanuensis i samisk, skal snakke om samisk i Troms og om hvordan språket endrer seg fra generasjon til generasjon.

– Språkendring er spennende, og det er ikke så selvfølgelig at de unge snakker samme dialekt som de eldre. Språkskiftet gjør at mange unge lærer samisk først og fremst på skolen. Folk er også mer mobile enn før. Tidligere hadde man mer daglig kontakt med besteforeldre og kanskje oldeforeldre for den del. Da ble man eksponert språket som de eldre bruker, forteller Lene Antonsen.

Erfaringer med samisk språkteknologi

Senter for samiske studier og Institutt for språk og kultur holder torsdag 24. oktober et åpent seminar om erfaringer med samisk språkteknologi, litteratur og utdanning.

Lene Antonsen holder også foredrag på dette arrangementet. Tittelen er ”Ingen språk er for vanskelige for språkteknologi”.

– De fleste urfolksspråk har mye å ta igjen når det gjelder å ha de samme teknologiske mulighetene som andre språk. Det er for eksempel viktig at også urfolksspråk har tastaturer med riktige bokstaver slik at det er mulig skrive på sitt eget språk. Gode ordbøker på internett og retteprogram gjør det enklere å skrive, ikke minst fordi det er vanligvis er for lite opplæring i å skrive språket. Å ha disse tekniske hjelpemidlene på plass vil styrke det aktuelle språket. Å utvikle slike hjelpemidler er noe forskere ved UiT har holdt på med over flere år, sier Antonsen, og sikter til de språkteknologiske miljøene Divvun og Giellatekno ved UiT.

I tillegg skal Lill Tove Fredriksen holde foredrag om samisk litteratur og verden, og Paulette van der Voet ved Senter for samiske studier skal holde foredrag om samiske språk og utdanningspolitikk i Norge.

Se også:

No kjem samisk stavekontroll til mobilen

Nytt tastatur til truede samiske språk

Samisk språkteknologi kan berge tusenvis av språk

Første konferanse om sørsamiske språk

Som ledd i FNs internasjonale år for urfolksspråk inviterte også Divvun, UiT Norges arktiske universitet og Nord universitet tidligere i oktober til den første konferansen om sørsamisk språk. De sørsamiske språkforskningsdagene (1. åarjelsaemien gïeledotkemebiejjieh) gikk av stabelen 2.–4. oktober 2019 på Nord universitets campus i Levanger.

I høst åpnet også språkutstillingen Ságastallamin - Telling the story of Arctic Indigenous languages ved UiT. Utstillingen er laget av Universitetsbiblioteket (UB) sammen med Arktisk råds urfolkssekretariat for å markere FN-året for urfolksspråk. Utstillingen fokuserer på urfolksspråk i Arktis og inneholder blant annet videoer, musikk og lydklipp. Gjennom utstillingen får man vite hvor mange språk som snakkes i Arktis, hvorfor de er så viktige for individene og lokalsamfunnene, samt se konkrete eksempler på språkrevitalisering fra Norge, Canada, USA og Russland.