Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

NT har etablert en Horizon-gruppe

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har nedsatt en arbeidsgruppe som har som mandat å fremme tiltak som bidrar til økt interesse og antall søknadsinitiativ mot EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horizon 2020 og på sikt Horizon Europe.


Tore Guneriussen 18.10.2019 09:45   (Sist oppdatert: 18.10.2019 12:37)

Landskap med hav, fjell og himmel
Horisont på Svalbard. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Forskere ved NT har bidratt til at 14 prosjekter har fått finansiering gjennom EU i perioden 2014 til 2018.

NTs tall for 2019 er ennå ikke klare, men målet er at å generere mer forskningsaktivitet finansiert gjennom EU. Selv om NT gjør det godt sammenliknet med de øvrige fakultetene ved UiT, så vet vi at UiT har en jobb å gjøre for å øke vår EU-prosjektportefølje på et nivå som kan sammenliknes med de øvrige BOTT og andre nordiske universitet.

NTs Horizon-gruppe vil særlig fokusere på pilaren for samfunnsutfordringer, men også pilaren for fremragende forskning vil bli gitt oppmerksomhet. Gruppen består av ett medlem fra hvert institutt og ledes av prodekan forskning Camilla Brekke.

Gruppens medlemmer er:

  • Stefan Buenz (IG)
  • Balpreet Singh Ahluwalia (IFT)
  • Lokukaluge Prasad Perera (ITS)
  • Gunnar Hartvigsen (IFI)
  • Cordian Riener (IMS)
  • Annette Bayer (IK)