Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Jonas Stein valgt inn i Akademiet for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere (AYF) har nettopp tatt opp 12 nye medlemmer, og en av dem er stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap, Jonas Stein.


Randi Merete Solhaug 10.10.2019 10:56   (Sist oppdatert: 14.10.2019 11:17)

Stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap, Jonas Stein, er nytt medlem i akademiet for yngre forskere. Foto: Stig Brøndbo

AYF er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere og en pådriver for nyskapende forskningsformidling.

Akademiet har 40 medlemmer og et medlemskap varer i fire år. Det er åpent for forskere fra alle fagområder i hele Norge.

Vil bidra til å styrke yngre forskeres posisjon

– Det er veldig hyggelig å bli tatt med i Akademiet for yngre forskere. Det er en spennende organisasjon som er opptatt av å fremme forskernes posisjon og da særlig til de yngre forskerne. Dette arbeidet vil jeg gjerne bidra til, forteller Jonas Stein, som er valgt inn i perioden 2019–2023.

Kriteriet for å bli medlem er at man er forsker og er yngre enn 38 år når man blir tatt opp. 24.–25. oktober er det offisiell mottakelse av de nye medlemmene.

– Jeg ser fram til å kunne lære av flinke forskere utenfor mitt eget forskningsfelt og fra andre institusjoner, sier Stein.

– Vi ved ISV er kjempestolte over at Jonas Stein er valgt inn i AYF. Det er flott at vi har unge forskere som ønsker å engasjere seg i forskningspolitikk. Akademiet har også et mål om å stimulere til tverrvitenskapelig nettverksbygging, noe som er utrolig viktig i vår tid. AYF vektlegger videre formidling av forskning og det å inspirere barn og unge. Jonas Stein er jo en allerede en aktiv, engasjert og dyktig formidler, så dette tror jeg er midt i blinken for ham, mener instituttleder Anne Britt Flemmen ved Institutt for samfunnsvitenskap.

Leverte nylig doktorgradsavhandlingen

Jonas Stein er stipendiat i statsvitenskap og forsker på politisk og demografisk utvikling i Nord-Norge, Norge og Skandinavia.

– Blant annet har jeg funnet ut at utviklingen i Nord-Norge og Nord-Sverige er mye likere enn det mange, inkludert meg selv, trodde før jeg startet analysene. Dette på tross av at det har vært ført svært forskjellig politikk på en del områder, for eksempel distriktspolitikk, EU-medlemskap og kommunereform i Sverige. 

Sammen med kolleger har han også sett på årsaker til forskjeller i politisk tillit internt i Norge.

– Det som var interessant for den internasjonale forskningslitteraturen var at vi kunne identifisere en geografisk faktor som en del av forklaringen til variasjon i tillit blant innbyggerne. Men for Norge sin del var det spennende å kunne identifisere at en del faktorer; utdanning, tilfredshet med offentlige tjenester, frivillighet og valgdeltakelse forklarer veldig mye av forskjellene i det norske samfunnet. Det er som forventet ut i fra internasjonal litteratur, men likevel ikke gjort før i Norge.

Nylig leverte han også doktorgradsavhandlingen sin og disputerer 8. november.

Andre medlem fra UiT

Jonas Stein er det andre medlemmet fra UiT som er tatt opp i AYF. Akademiet har kun eksistert i fire år. Det var Det Norske Videnskaps-Akademi som formelt tok initiativ til å opprette et ungt akademi i Norge 2013 og fikk støtte av Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet for 2014. 

Interessen var stor da Akademiet for yngre forskere i 2015 søkte etter sine aller første medlemmer. 160 søkte om å få bli med, og 20 kom igjennom nåløyet. UiT fikk da ett medlem, professor Anders Schomacker ved Institutt for Geologi. Schomacker ble også valgt til akademiets leder i 2016.

Her kan du lese hvilke 11 andre forskere som ble tatt opp i akademiet høsten 2019.

Les mer om Akademiet for yngre forskere.

Med i regjeringsoppnevnt utvalg

Nylig ble det også kjent at Jonas Stein skal være med i et offentlig utvalg som skal utrede hvilke konsekvenser befolkningsendringene i Norge får for distriktene.

Det har lenge vært kjent at andelen eldre i befolkningen vil øke i årene fram mot 2030 og 2040. Det finnes derimot begrenset kunnskap om hvordan dette vil påvirke distrikts-Norge i praksis. Det er i distriktene at utviklingen slår ut først og sterkest. Fordi regjeringen ønsker innspill til ny politikk på dette området, settes det derfor ned et utvalg som skal se særskilt på denne problematikken.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. desember 2020, og det ledes av Victor Norman.