Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fullt hus under Nettverksdagen

Sist torsdag var det endelig klart for den første Nettverksdagen ved Institutt for geovitenskap, et tiltak som ble gjort på direkte respons fra studentenes ønsker om mer kontakt med næringslivet. Med over 100 påmeldte studenter og ansatte, og 18 bedrifter – hvorav en deltok på Skype – ble det fullt hus på Naturfagbygget.


Kai Mortensen 25.09.2019 12:51   (Sist oppdatert: 25.09.2019 13:49)

Etter at instituttleder Matthias Forwick og masterstudent Eivind Hansen hadde ønsket velkommen, var Johan Petter Barlindhaug (79), først ut for å fortelle om sine betraktninger om nettverksbygging gjennom flere tiår. Ennå i 20-årene startet han opp et konsulentselskap, som han beskrev det: et kontor med to personer og en hund. De gikk uredd til verks, og jobbet seg inn mot fiskerinæringen. De tenkte bredt, og fikk oppdrag som å bygge fiskerihavner i Finnmark. Etter hvert gikk de utenfor landets grenser, og så at erfaringer med kystfiske i nord kunne overføres til land som Tanzania. Siden har Barlindhaug-konsernet vokst til å bli Nord-Norges største entreprenør- og rådgivingsselskap med datterselskaper og har i dag en omsetning på flere milliarder kroner.

Olje- og gassnæringens rolle i en bærekraftig framtid var tema for foredraget til Norsk olje og gass.  Inntektene fra petroleumssektoren er en betydelig bidragsyter til norsk velferd. Gigantfeltet Johan Sverdrup tjener 9 millioner kroner i timen – med dagens oljepris. Allikevel, Norge har oljereserver på bare 9 mrd. fat, sammenlignet med eksempelvis Saudi Arabias 266 mrd., Venezuelas 302 mrd. og Irans 155 mrd. fat olje. FNs klimapanel legger til grunn at selv for å nå utslippsmålet på 1,5 graders oppvarming, vil olje og gass fortsatt være en viktig brikke i verdens miks av energibehov. Leder Hoesung Lee, uttalte sist november at det er fullt mulig å drive norsk olje- og gassvirksomhet og samtidig ta hensyn til klimaet. Industrien er selv på banen med å utvikle fornybare alternativer, der spesielt vindturbiner til havs og hydrogen er fremtidige energikilder.

Flere av bedriftene hadde stands på Naturfagbyggets «Steingulvet» der de fikk snakke med interesserte studenter, og noen presenterte seg med korte pitch-talks i auditoriet: hvem er vi, hva gjør vi, hvorfor søke jobb hos oss? Nussir koblet seg opp via Skype, og viste publikum sitt kjernelager på Skaidi.

Etterpå var det duket for to parallellsesjoner. Studentene flyttet seg ned til «Árdna» og Equinors karriereworkshop, mens ansatte og deltakende bedrifter var invitert til paneldebatt om temaet samarbeid om fremtidens geovitere. I panelet satt IGs prof. Jan Sverre Laberg, Maria Lauritzen (Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard) og Benedicte Solaas (Norsk olje og gass), med prof. Morten Hald som ordstyrer. Et sentralt tema var hva som forventes av utdannede geologer fra industrien og næringslivet.

Nettverksdagen ble avsluttet i kantina på Naturfagbygget med sosialt samvær, middag og kurs i øl-smaking formidlet av Bryggeri 13.

Disse bedriftene deltok: Aker BP, Akvaplan-NIVA, Brønnøy kalk, Direktoratet for mineralforvaltning, Equinor, Lundin, Norges geotekniske institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsar, Norsk olje og gass, NPF-Barents, Nussir, Oljedirektoratet, Rana Gruber, Sibelco Nordic, Skaland grafitt, Statens Vegvesen og Tromsø Kommune.

Institutt for geovitenskap ønsker å takke Aker BP og Lundin Norway for økonomisk støtte til arrangementet!

 

Fullt hus i Naturfagbygget. Foto: Kai Mortensen

 

Matthias Forwick og Eivind Hansen ønsket velkommen. Foto: Kai Mortensen

 

Johan Petter Barlindhaug fortalte om nettverk fra en karrière gjennom mange tiår. Foto: Kai Mortensen

 

Auditoriet var fullt av tilhørere. Foto: Kai Mortensen

 

Benedicte Solaas fra Norsk olje og gass. Foto: Kai Mortensen

 

Mingling ved bedriftenes stands på Steingulvet. Foto: Kai Mortensen

 

Stand for Sibelco Nordic. Foto: Kai Mortensen

 

Mingling ved bedriftenes stands på Steingulvet. Foto: Torger Grytå

 

Mingling ved bedriftenes stands på Steingulvet. Foto: Torger Grytå

 

Mingling ved bedriftenes stands, her Rana Gruber. Foto: Kai Mortensen

 

Mingling ved bedriftenes stands på Steingulvet. Foto: Kai Mortensen

 

Mingling ved bedriftenes stands på Steingulvet. Foto: Kai Mortensen

 

Workshop for studenter i Árdna. Foto: Torger Grytå

 

Paneldebatt med f.v. Benedicte Solaas (Norsk olje og gass), Maria Lauritzen (Direktoratet for mineralforvaltning) og prof. Jan Sverre Laberg. Foto: Kai Mortensen
Arrangementskomiteen representert med f.v. Kai Mortensen, Ellen Hætta, Sigrun Kvendbø Hegstad og Matthias Forwick. Ikke til stede på bildet: Eivind Hansen, Maren Lund Andresen og Iver Martens. Foto: Torger Grytå