Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Arctic Five - Et samarbeid mellom fem sentrale nordområdeuniversiteter

8. september 2016 signerte UiT en avtale (Joint Arctic Agenda) om samarbeid med 4 andre nordiske Universiteter. Disse er:

- Luleå University of Technology
- University of Oulu
- University of Lapland
- Umeå University (tilsluttet seg samarbeidet i mars 2017)

Gruppen samarbeider under navnet «Arctic Five» (A5) og, gjennom å vektlegge de 5 universitetenes ulike styrker ønsker man, i tillegg til mer forretningsutvikling, innovasjon og vekst, å være en tydelig arktisk akademisk stemme.


Morten Simonsen-Sagerup 17.09.2019 10:10   (Sist oppdatert: 17.09.2019 11:46)

Joint Arctic Agenda identifiserer 6 prioriterte samarbeidsområder, og disse er:

  • Energy (Kontaktpunkt ved UiT: Øyvind Stokke – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier)
  • Health (Kontaktpunkt ved UiT: Gunnar Thorvaldsen – Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi)
  • Mining (Kontaktpunkt ved UiT: Matthias Forwick – Institutt for geovitenskap
  • Education (Kontaktpunkt ved UiT: Gregor Maxwell – Institutt for lærerutdanning og pedagogikk)
  • Regional development (Kontaktpunkt ved UiT: Bente Haug – Institutt for reiseliv og nordlige studier)
  • Indigenous issues (Kontaktpunkt ved UiT: Torjer Olsen – senter for samiske studier)

 

MÅL FOR SAMARBEIDET:

Noe av det man konkret ønsker å oppnå med samarbeidet er

- Felles kurs- og utdanningsprogram som vil gi dyktigere og mer internasjonalt orienterte studenter.

- Forskningssamarbeid innen velferdssamfunnets utfordringer, bedrifts- og økonomiutvikling med tanke på fornybar energi og industri som har høyeste miljøstandard.

- Mer samarbeid på tvers av landegrensene for å øke innovasjon. Forskningsmiljøene og markedene skal samarbeide mer.

- Kunnskapsutveksling gjennom flere møteplasser for å drive fram samarbeidet. Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø trekkes fram som et godt eksempel til videreutvikling.

 

A5 har etablert en arbeidsgruppe som skal støtte, koordinere og følge opp avtalen. I denne arbeidsgruppa er UiT representert av Prorektor for forskning Kenneth Ruud, Seksjonsleder, seksjon for internasjonalt samarbeid, Sigrid Ag, og fra og med 2019, rådgiver i seksjon for internasjonalt samarbeid, Morten Simonsen-Sagerup.

A5 har også opprettet en nettside (acticagenda.org) og det er ønskelig at nettsiden brukes aktivt for å vise aktiviteter tilknyttet A5.

UiT har for 2019 satt av strategiske midler for å støtte aktiviteter tilknyttet A5, og det vil også settes av midler for samarbeidet i 2020. Vi ønsker med dette, og oppfordre til å søke av disse midlene, som primært er tenkt å dekke til reisekostnader, søknadsutvikling etc.

Kontaktpunkt for søknad, for å få informasjon ut på arcticagenda.org, og for generelle spørsmål angående Arctic 5 er Morten Simonsen-Sagerup.