Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Matthias Forwick forfremmet til professor

Institutt for geovitenskap gratulerer Matthias Forwick med opprykk til professor!
Det som bare skulle være et utvekslingsopphold ved UiT i 1997, viste seg å bli starten på en lang, faglig reise fram til i dag.


Kai Mortensen 02.09.2019 15:58

Forwick startet sin utdannelse ved “Westfälische Wilhelms-Universität”, Münster i Tyskland, og avla hovedfagseksamen i geologi her ved UiT med prof. Tore Vorren som veileder. I desember 2005 tok han doktorgraden her med avhandlingen Sedimentary processes and palaeoenvironments in Spitsbergen fjords. Så fulgte en periode som postdoc fra 2006 til 2009, deretter en delt stilling med UNIS, og siden forsker og prosjektleder ved IG fra 2010 til 2014.

Fra 2014 har Forwick vært instituttleder ved IG, og er ved siden av sin forskning innen marin geologi - med fokus på fjordsedimenter og paleoklima - kjent for sitt glødende engasjement for studenter og ansatte på IG.

Arktis eller Antarktis - Matthias Forwick har deltatt på flere tokt gjennom årene, blant annet med forskningsskipet "Polarstern". Foto: Patrycja Jernas