Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

INTPART - meld fra om søknader

Forskningsrådets INTPART-utlysning: partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike. Frist er 25. september.


Håkon Fottland 02.09.2019 03:24

CIRFA har INTPART-støtte: Arctic Field Summer Schools: Norway-Canada-USA collaboration.

Formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid.

Lenke: Forskningsrådets informasjon

Meld fra om du arbeider med en søknad

UiT må bekrefte INTPART-søknadene i en egen liste til Forskningsrådet, og det er begrensinger i antallet UiT kan sende inn (- trolig maks 10 søknader). Derfor er det viktig at planlagte søknader meldes inn til:

Vi trenger informasjon om arbeidstitel, fagmiljø og ansvarlig.

Ved UiT har vi ikke tidligere kommet over maks-antallet for INTPART-søknader. Om det skulle skje nå vil rektor/universitetsdirektør bestemme listen som oversendes til Forskningsrådet.

Hvem kan søke?

INTPART-søknaden/-prosjektet må ha tematisk relevans for et fagfellevurdert prosjekt med løpende finansiering gjennom en av følgende ordninger:

  • Senter for fremragende forskning (SFF)
  • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
  • Senter for fremragende utdanning (SFU)
  • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
  • Forskningssentre for petroleum (PETROSENTER)
  • Norwegian Innovation Clusters
  • Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN), finansiert av Forskningsrådet
  • Forskerprosjekter finansiert av Forskningsrådet
  • Forskerprosjekter og senterordninger finansiert av Nordforsk eller Nordisk Ministerråd
  • Forskerprosjekter finansiert av EU-kommisjonens rammeprogram

Det kan søkes partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike.