Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Prøveforelesing og doktordisputas i informatikk 06.09.2019 - Ngoc Nha Vi Tran

Master of Science Ngoc Nha Vi Tran held prøveforelesing og vil offentleg forsvare si Ph.D.-avhandling fredag 6. september 2019.


Jan Fuglesteg 27.08.2019 19:17

Master of Science Ngoc Nha Vi Tran held prøveforelesing og vil offentleg forsvare si Ph.D.-avhandling fredag 6. september 2019.

Prøveforelesing
Master of Science Ngoc Nha Vi Tran held prøveforelesing om oppgjeve tema for Ph.D.-graden i realfag, fredag 6. september 2019 kl 10:15.

Tittel: " Memory consistency models "

Prøveforelesinga finn stad i Lille Auditorium (B203) i Realfagsbygget ved Campus Tromsø.

Disputas - Ph.D.-graden
Master of Science Ngoc Nha Vi Tran vil offentleg forsvare Ph.D.- avhandlinga:

" Modeling Energy Consumption of Computing Systems: from Homogeneous to Heterogeneous "

fredag 6. september 2019 kl 12:15. Disputasen finn stad i Lille Auditorium (B203) i Realfagsbygget ved Campus Tromsø.

Som bedømingskomité for disputasen er følgjande oppnevnt:

  • Professor Per Stenström, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Magnus Jahre, NTNU (2. opponent)
  • Professor Randi Karlsen, Institutt for informatikk, UiT (internt medlem og leiar av komiteen)

Disputasen vert leia av instituttleiar ved Institutt for informatikk, professor Anders Andersen, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet.

Rettleiarar for Ngoc Nha Vi Tran har vore:

  • Professor Phuong H. Ha, Institutt for informatikk, UiT (hovudrettleiar)
  • Professor Otto Anshus, Institutt for informatikk, UiT