Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nytt samarbeidsutvalg mellom NAV og UiT

Tirsdag i forrige uke var det oppstartsmøte i et nytt samarbeidsutvalg med medlemmer fra NAV Troms og Finnmark og UiT Norges arktiske universitet. Utvalget skal følge opp og understøtte det regionale samarbeidet.


Eirik Galåen 23.08.2019 10:52   (Sist oppdatert: 24.08.2019 19:51)

Til stede på første møtet var fra v.: Frank Fredheim og Viviann Ekanger, NAV Troms og Finnmark, Inst. leder Nina Hermansen (Institutt for barnevern og sosialt arbeid), Wenche Kjæmpenes (forskningskoordinator UNAV), Inst. leder Bjørn-Eirik Johnsen (Institutt for vernepleie), Magne Frostad (prodekan utdanning Juridisk fakultet) og Eirik Galåen (administrativ koordinator UNAV). Ikke til stede, men også medlemmer av utvalget, er Stine Dale og Nils Edholm fra NAV Troms og Finnmark Foto: Julie Strømsvold

Det har lenge vært et godt samarbeid mellom UiT og NAV. Universitetet har som målsetting å bygge et koordinert tverrfaglig kompetansemiljø om NAV, og har de siste årene arbeidet med utviklingen av et Universitets-NAV. I 2017 ble det formalisert en avtale om et strategisk samarbeid, og det ble satt i gang et stort forskningsprosjekt, ALIN - Arbeidsinkludering, innovasjon og læring i NAV, hvor flere NAV-kontor i regionen har deltatt som medforskere. 

Samarbeidsutvalget vil ha som oppgave å følge opp og videreutvikle det gode samarbeidet. Der vil det bli drøftet et mangfold av tema, som vil dreie seg om bl.a. forskning, undervisning - inkludert etter- og videreutdanning og muligheten for å avholde kurs for NAV-ansatte, praksis for studenter og hospitering.

En av sakene det nye utvalget skal arbeide med er en NAV-konferanse i Tromsø 3. og 4. juni 2020, som samtidig vil være sluttkonferanse for ALIN. Ambisjonen er at en slik konferanse kan bli en gjentakende affære, hvor UiT sammen med NAV Troms og Finnmark ønsker å bidra til å synliggjøre det arbeidet som gjøres i nord.

Kontaktpersoner for Universitets-NAV er Eirik Galåen og, for forskning, Wenche Kjæmpenes.