Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2020-2021

Ansatte, forskere og studenter kan søke innen 1. oktober 2019


Ingvild Svestad 01.07.2019 11:44   (Sist oppdatert: 02.07.2019 09:55)

U.S. Norway Fulbright Foundation minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for the akademiske året 2020-2021: 1. oktober 2019. Ca. 40 stipender tilbys på master-, ph.d.-, postdoc -og seniorforskernivå - alle fagfelt. Stipendbeløpene varierer fra NOK 50 000 til 200 000.

Studenter: https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/studentstipend/. Oppholdstiden i USA er på minimum ett akademisk år, med unntak for ph.d.-studenter som kan søke om opphold på minimum 4 måneder. Studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram kan også søke stipend til opphold på 4 måneder forutsatt at de har fullført en bachelorgrad eller tilsvarende innen sommeren 2020, og at fagene som tas i USA er på graduate-nivå.

Forskere: https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/

1. oktober 2019 er også søknadsfrist for Fulbright Norway Distinguished Arctic Chair Award for 2020-2021: https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/arktis-stipend/