Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fikk pris for simulering som pedagogisk metode

Nybrottsarbeid innen simulering som pedagogisk metode for sykepleiestudenter, ble hedret med en av fagprisene ved Det helsevitenskapelige fakultet i år.


Torgunn Wærås 20.06.2019 13:23   (Sist oppdatert: 27.06.2019 11:14)

I alt fire priser innen utdanning, forskning og formidling ble delt ut under sommerfesten ved fakultetet 17. juni. Hver pris er på 30 000 kroner, og prisvinnerne får også diplom, blomster og en spesiallaget gave fra Glasshytta Blåst i Tromsø.

Vinnere av Helsefaks utdanningspris 2019, er universitetslektorene Lisbeth Gaustad Johansen (t.v), Karina Synnøve Karlsen og Carina Nygård (ikke til stede) ved sykepleierutdanninga ved Institutt for helse- og omsorgsfag, campus Harstad. Foto: David Jensen

Utdanningsprisen

Lisbeth Gaustad Johansen, Karina Karlsen og Carina Nygård ved sykepleierutdanningen i Harstad, fikk årets utdanningspris for sitt systematiske arbeid med å utvikle kvalitet i praktisk-klinisk utdanning.

– Dette gir en ekstra motivasjon til å fortsette og utdanne modige sykepleiere. Tusen takk for anerkjennelsen av det arbeidet vi gjør, vi er overrasket og beæret, sa Lisbeth Gaustad Johansen på vegne av trekløveret da prisen ble overrakt.

I 2018, tok de initiativ til et samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad for å utvikle simulering – først i kirurgisk ortopedi, deretter på kirurgisk avdeling. Studentkoordinator og sykepleiere i avdelingen har deltatt og vært viktige samtalepartnere.

– Arbeidet har bidratt til å fremme forståelse for simulering, og har nytteverdi i forhold til faglig utvikling av simulering som pedagogisk metode for lærerveilederne i praksis. Studentene har gitt svært gode tilbakemeldinger og de viser til at de har et stort læringsutbytte. Den største nytteverdien er at simulering danner grunnlag for en læringsprosess preget av faglig refleksjon rundt praktisk kunnskapsbearbeidelse og teori, uttaler priskomiteen.

Prosjektet beskrives som et nybrottsarbeid både for Universitetssykehuset Nord-Norge og sykepleierutdanningen. Nøkkelen er at simulering sammen med erfarne studentkoordinatorer, gir en unik mulighet for «mester-elev» trening. Den gjør studentkoordinatorene mer bevisste på kunnskapshullene til studentene slik at praksisveiledninga kan tilpasses deretter. Prosjektet har ført til kompetanseheving innen veiledning, samtidig som studentene får økt handlingskompetanse og møter bedre forberedt til praksis.

Førstelektor Gaute Martin Hansen ved Institutt for medisinsk biologi, er vinner av Helsefaks undervisningspris 2019. Foto: David Jensen

Undervisningsprisen

Gaute Martin Hansen ved Institutt for medisinsk biologi, fikk årets undervisningspris for sin fremragende innsats og store engasjement som underviser på en rekke utdanninger og emner gjennom mange år. Han er en dedikert underviser med meget gode formidlingsevner – noe studentene verdsetter. Ifølge studentene som har vært med å nominere ham, er han «den desidert beste foreleseren de har hatt.

Studentene gir strålende tilbakemeldinger for et stort engasjement og aktiviserende undervisningsformer. Han stiller alltid opp for studenter som har spørsmål, og arrangerer ekstra seminarer ved behov.

Han formidler fagstoff på en oversiktlig og lettfattelig måte, både som foreleser, på lab-kurs, i case- og i gruppearbeid. I forbindelse med revisjonen av medisinstudiet, var han sentral i å utvikle caser i biokjemi-metabolisme – noe som har vært en umiddelbar suksess for å få studentene interessert og engasjert i faget. Han stiller også opp for sine kolleger og bidrar alltid konstruktivt i komiteer og i utviklingsarbeid.

En ydmyk og takknemlig prisvinner mottok undervisningsprisen med følgende ord:

– Jeg liker ikke å være midtpunkt, selv om jeg jo må være det overfor studenter stadig vekk. Takk til de som nominerte meg, og takk til ledelsen som setter undervisning på kartet. Jeg føler at undervisning blir verdsatt ved fakultetet.

Professor Arnfinn Sundsfjord ved Institutt for medisinsk biologi, fikk forskningsprisen 2019 ved Helsefak. Han kunne ikke være til stede ved prisoverrekkelsen, og bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Arkivfoto

Forskningsprisen

Forskningsprisen hedrer en vitenskapelig ansatt, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisen kan tildeles for forskning på internasjonalt høyt nivå over tid, eller fremragende prestasjoner i løpet av det siste året. Prisen kan også hedre personer som utviser fremragende forskningsledelse og som over tid har bygd opp et sterkt fagmiljø – gjerne på tvers av enheter og fag – som utmerker seg internasjonalt.

Årets prisvinner, professor Arnfinn Sundsfjord ved Institutt for medisinsk biologi, passer inn i alle disse kategoriene. Han har i løpet av de siste fem årene publisert 26 internasjonale vitenskapelige artikler av høy kvalitet. Han har også et bredt internasjonalt samarbeid, og komiteen vektlegger at han har bygd opp et forskningsmiljø på tvers av institutt- og fakultetsgrenser med 14 forskningsgrupper i et velfungerende samarbeid. Det siste viser til at Sundsfjord er leder for Centre for New Antibacterial Strategies (CANS), hvor over 130 personer fra tre fakulteter ved UiT og UNN er med.

Arnfinn Sundsfjord var ikke til stede ved prisoverrekkelsen, men kollega Mona Johannesen mottok prisen og takket på vegne av prisvinneren.

Se også: UiTs nye satsing i kampen mot antibiotikaresistens

Vinner av Helsefaks formidlingspris 2019, førsteamanuensis Erik Sveberg Dietrichs ved Institutt for medisinsk biologi. Foto: David Jensen

Formidlingsprisen

Førsteamanuensis Erik Sveberg Dietrichs, også han ved Institutt for medisinsk biologi, stakk av med formidlingsprisen 2019. Komiteen la vekt på at han er opptatt av å formidle mot allmennheten, og har evne til å formidle forskning og kunnskap på en populærvitenskapelig måte til målgrupper også utenom kolleger, fagfolk og studenter.

I komiteens begrunnelse slås det fast at hans forskningsutgangspunkt er ganske smalt: hypotermi.

– Men han har klart å ta dette ut fra sykehus og for spesielt interesserte og bredt ut til allmennheten. Temaet har han gjort tilgjengelig ved å fokusere på å formidle hva som skjer fysiologisk når vi stiger opp til høyder, dykker ned i havets dyp, eller utsetter kroppen for ekstrem kulde eller ekstrem varme. Han har i tillegg promotert informasjon om og arbeid på rusmidler, står det blant annet i komiteens begrunnelse.

Dietrichs formidling har vært allsidig gjennom populærvitenskapelig bokutgivelse, bokbad, podcast, seminarer, foredrag, lange og korte skriftlige saker i media og flere artikler i Store norske leksikon. Prisen begrunnes videre med at hans formidling er tids- og samfunnsaktuell og svarer til UiTs og Helsefaks tematiske strategi. Han har en lang formidlings-cv som viser en ekstraordinær innsats på dette feltet etter at han disputerte i 2015.

– Tusen takk for flotte ord! Jeg er veldig glad for at universitetet og Helsefak verdsetter formidling, sa Erik Sveberg Dietrichs, som takket hjertelig for prisen. Han sendte også en spesiell takk til sin forskningsgruppe innen eksperimentell og klinisk farmakologi.

Komiteene som vurderte årets nominasjoner mente de hadde hatt en særs vanskelig jobb i år, siden det var mange nominerte, og bare sterke kandidater.

Det ble ikke delt ut pris til yngre forsker ved Det helsevitenskapelige fakultet i år.

Les mer om prisene ved Det helsevitenskapelige fakultet.

 

Disse fekk tildelt priser under sommerfesten ved Helsefak i 2019: Fra venstre Karina Synnøve Karlsen (Utdanningsprisen), Gaute Martin Hansen (Undervisningsprisen), Erik Sveberg Dietrichs (Formidlingsprisen) og Lisbeth Gaustad Johansen (Utdanningsprisen). Ikke til stede: Arnfinn Sundsfjord (Forskningsprisen) og Carina Nygård (Utdanningsprisen). Foto: David Jensen