Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Næringslivssummit 2019

15. mai inviterte Handelshøgskolen til kick-off for et bredere og bedre samarbeid mellom næringslivet og Handelshøgskolen ved UiT. Blant foredragsholderne var Kristian Adolfsen fra Adolfsen Group og Trude Nilsen fra Næringsforeningen i Tromsøregionen.


Heidi M Hemmingsen 23.05.2019 11:29   (Sist oppdatert: 23.05.2019 16:11)

 

Rektor Anne Husebekk 
Handelshøgskolen arrangerte dette dagsseminaret for å invitere næringslivet til å komme med innspill og bidrag slik at vi kan utvikle metoder og pedagogiske opplegg for å styrke studentens kunnskap, relevans og attraktivitet i framtiden.  Rektor Anne Husebekk (bildet) åpnet dagen og fremhevet kandidatene som UiT sitt viktigste produkt.

Instituttleder Nina Prebensen fulgte opp dette i sitt innlegg ved å fremheve viktigheten av samarbeid med næringslivet for at studentene våre skal bli attraktive å rekruttere. Alle parter, både næringsliv, offentlig virksomhet og Handelshøgskolen skal få noe verdifullt ut av å samarbeide med hverandre. 

Gründer og investor Kristian Adolfsen 
Blandt foredragsholderne var Kristian Adolfsen fra Adolfsen group som pekte på utdanning og kompetanse som den avgjørende faktoren for starten på sin karriere. For ham er fullført utdanning det viktigste ved ansettelser da dette viser gjennomføringsevne. 

Trude Nilsen, direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen fremhevet regionens kompetansebehov fremover.  Det er viktig at studentene til å blir værende i regionen etter endt utdanning. En måte å gjøre det på kan være å koble næringsliv og studenter ved at næringslivet er aktive på campus. Studentene trenger nettverk for å bli kjent med næringslivet.  

Innlederne forøvrig kom fra ulike bransjer og bransjeforeninger: NHO reiseliv, EBA, Innovasjon Norge, Sparebank 1 Nord-Norge, Kirkenes Snowhotel og Handelshøgskolen ved UiT.

Sparebank 1 Nord-Norge har gjennom Samfunnsløftet gitt Handelshøgskolen finanisell støtte til å utvikle gode møteplasser for næringsliv, studenter og ansatte.

Mingling i kaffepausen