Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EU-midler EØS; Partnerskapsmøter/Staff Week i Tromsø, 04-07. november 2019

EEA/Norway Grants (EØS-midlene) har mange utlysninger framover. Deltakelse i prosjekter teller for UiT på samme måte som andre EU-midler. Seksjon for internasjonalt samarbeid ber fagmiljøene om innspill til program og kontakter.


Elin Margrethe Ryseth 23.05.2019 07:56   (Sist oppdatert: 29.08.2019 15:52)

Seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS) planlegger: 

  • Partnerskaps- og kontaktmøter (Staff Week) for søknader til EEA/Norway Grants (EØS-midlene)
  • Tromsø, uke 45 (04-08. november 2019)
  • Vi ber om innspill til tema, program, kontakter, land, osv.
  • UiT/SIS-kontakt: Elin Margrethe Ryseth

EEA/Norway Grants (EØS-midlene) er EU-midler for forsknings- og utdanningssamarbeid (bl.a.) med insttusjoner i særskilt utvalge land i Sør og Øst-Europa.

Ofte mottar vi forespørsler om slik samarbeid like i forkant av søknadsfrister, nå ønsker vi å invitere til  dager med målrettet kontaktbygging og informasjonsutveksling. Intreresserte fagmiljø og personer blir invitert. Erfaringer fra EØS-prosjekter er også viktig. Vi tar imot alle innspill med takk.

I tiden fremover vil det komme utlysninger om forsknings- og utdanningssamarbeid med Estonia, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia.

EEA-Grants har nettside for åpne utlysninger. Denne inkluderer alle utlysninger og det kan være nødvendig med litt tid for å finne utlysninger som passer for oss:

EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). I inneværende programperiode (2017-2024) bevilges det tilsammen 2,8 milliarder Euro fra donorlandene Norge, Island og Lichtenstein til mottakerlandene.

EØS-midlene gir en unik mulighet til å delta i europeisk samarbeid. Deltakelse i prosjekter vil bidra til at UiT får enda bedre uttelling i EU-prosjekter. Midlene vil også bidra til økt ut/inn-mobiltet av studenter og ansatte. Gjennom å arrangere en Partnerskaps- og kontaktmøter (Staff Week) ønsker Seksjon for internasjonalt samarbeid å sette fokus på mulighetene og hva som skal til for at fagmiljøene ved UiT skal involvere seg i enda større grad i denne type prosjektsamarbeid.

Regjeringens motto for EØS-midlene er: Sammen om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa. Lenke til regjeringens nettinformasjon.

Til møtene ønsker vi å invitere UH-institusjoner i land som mottar støtte gjennom ordningen, både de som vi allerede har et samarbeid med, men også andre. I tillegg håper vi at miljøene ved UiT, både faglige og administrative, vil ha interesse av å delta.

Husk å sette av dagene i kalenderen allerede nå!

Vi kommer tilbake med mer informasjon om program og påmelding før sommerferien.