Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utsatt: DIKU-webinar om InternAbroad og Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

DIKU om støtte til Internasjonal praksismobilitet for studenter og til samarbeid mellom Norge, USA og Canada - OBS: utsatt til 13. juni.


Håkon Fottland 06.05.2019 15:59   (Sist oppdatert: 09.05.2019 09:08)

Diku inviterer til webinar om to av høstens utlysninger:

      OBS 1: webinaret er utsatt til 13 juni - mer info kommer

Merk også: Utlysningen til UTFORSK Brasil er utsatt på ubestemt tid.

InternAbroad

Dette er et støtteprogram utviklet av Diku og Innovasjon Norge. Programmet skal tilrettelegge for økt bruk av internasjonal praksismobilitet for studenter fra Norge til landene: Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA og Canada.

Det kan søkes støtte til lønn for planlegging og oppfølging, reisekostnader, ekstrastipend til studenter og forsikring av studenter.

Praksisopphold må legges opp slik at studentene får full studieprogresjon i løpet av semesteret, gi minst 7,5 studiepoeng eller være en del av et større studiepoenggivende kurs som praksisoppholdet integreres i, og må kunne integreres og anerkjennes som en del av studiet ved hjemmeinstitusjon. Videre er det krav til antall studenter og varighet.

 

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika:

Programmet støtter samarbeid mellom Norge, USA og Canada, for å utvikle institusjonelt forankrede partnerskap av høy kvalitet. Sentrale målsettinger er økt samarbeid, økt kobling mellom forskning og utdanning, økt samarbeid med arbeids- og næringsliv og økt studentmobilitet. Det kan søkes om 2- og 4-årige prosjekter

Aktivitetene kan inkludere alle høyere utdanningsnivå (bachelor, master og PhD), og innen alle fagfelt, inkludert tverrfaglige prosjekter.

Begge har søknadsfrist: 25. sept. 2019