Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Søker klovner til forskningsprosjekt

Lærerutdanningen ved UiT vil utdanne lærere som skal rendyrke klovnerollen i klasserommet. Nå søker de etter frivillige studenter til et forskningsforsøk.


Stig Brøndbo 29.03.2019 13:07   (Sist oppdatert: 04.04.2019 11:48)

Leder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Odd Arne Thunberg, støtter forskningsprosjektet til June Skratte, fjerdeårsstudent på grunnskolelærerutdanning trinn 1.-7. Hun søker studenter som vil bli med i et klassens klovn-prosjekt. Foto: Stig Brøndbo

– Vi har alle forskjellige talenter, og vi vil gjerne bidra til at de som tar rollen som klassens klovn får utvikle seg også faglig, sier Odd Arne Thunberg, instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet.
På alle arbeidsplasser og i alle skoleklasser, også på lærerutdanningen, er det noen som tar klovnerollen.
– De er ikke så selvhøytidelige, forteller vitser, tuller og tøyser. Klovnen har en viktig rolle som sosialt lim, og det sosiale miljøet på en skole er utrolig viktig for læringsmiljøet. Det ønsker vi å ta tak i nå, sier Thunberg.

Forskning
I dag er undervisning i drama obligatorisk for alle studentene på lærerutdanningen, og for å gi morgendagens lærere bedre verktøy til å ta vare på klassens klovn, vil det nå bli et økt fokus på klovnerollen i dramaundervisningen. I tillegg har fjerdeårsstudenten June Skratte fått innvilget en søknad om å forske på og skrive sin femteårs masteroppgave om nettopp klovnerollen. Derfor søker hun nå etter studenter som vil være med i en forsøksordning.

Uten humor
– Helt siden jeg gikk i barnehagen har jeg vært klassens klovn. I barnehagen og på barneskolen syntes lærerne at det var kjekt, men på ungdomsskolen fikk jeg en lærer som ikke eide humor, og som ikke forstod viktigheten av det jeg gjorde. Jeg fikk mange anmerkninger for å skape uro i klassen. Det var svært ødeleggende både for meg og klassen, sier Skratte. Nå ønsker hun å bruke sin masteroppgave til å forske på effekten av klovnerollen, slik at det ikke bare blir synsing om klovnen har en plass i klasserommet. I samarbeid med dramalærerne har Skratte fått satt opp et eget kurs for klassens klovner på lærerutdanningen. Kurset starter 1. april og 4-årstudenten håper at mange melder seg på.

Eksamen
– Jeg ønsker å se om det kan være en sammenheng mellom rendyrking av klovnerollen og bedre eksamensresultater, sier Skratte. Derfor vil klovnekurset vare i to måneder, og hypotesen 23-åringen ønsker å utforske, er om en rendyrking av klassens klovn-rollen vil skape bedre eksamensresultater for både klassens klovn og medstudentene.

Måtte søke
Fordi klovnefokuset ikke er inne i noen av lærerplanene for lærerutdanningen, måtte forsøket godkjennes i departementet for at Skratte skulle få godkjent temaet til sin masteroppgave.
– Dette har tatt litt tid, og vi vet at det er kort varsel. Men for å komme i mål med forsøket før eksamensperioden starter for fullt, håper jeg at mange studenter møter opp på dramarommet i dag for å delta. Vi starter kl. 13.00, sier Skratte.

For ordens skyld: Denne saken ble publisert 1. april som årets aprilspøk ved UiT 2019.