Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Høyere utdanning - en rett eller en tjeneste?

I mange land går høyere utdanning fra å være et offentlig gode til å bli noe studentene selv må betale for


Håkon Fottland 22.03.2019 12:10   (Sist oppdatert: 22.03.2019 13:37)

SAIH og NSO kjører nå en kampanje for å belyse dette temaet:

The perfect couple - Lånekassa for utvikling

Besøk SAIH lokallag i Tromsø:
Lysgården MH-bygget, tirsdag 26.mars kl 12:30-14:00

Her i Norge har Statens lånekasse for utdanning i 71 år vært et helt sentralt verktøy for å sikre rettferdig og lik tilgang til høyere utdanning. Lånekassen har bidratt til at høyere utdanning har gått fra å være et privilegert gode for de få til å være tilgjengelig for alle, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.

SAIH på UiT - SAIH Lokallag Tromsø på facebook

En ønsker derfor at norsk bistand nå må gå i front for en helhetlig satsing på utdanningsløpet og anerkjenne at høyere utdanning er et utviklingspolitisk verktøy som kan bidra til å bekjempe global ulikhet. Utviklingssamarbeid og bistand er et åpenbart sted å starte.

Ny Rapport: An excluding consensus - Grants and Loan Schemes and the need for equitable access to Higher Education Globally

Rapporten har en rekke anbefalinger, bl.a.:

  • At studenter og akademikere må vise solidaritet og arbeide for å sikre retten til fri utdanning
  • At politikere må sikre at høyere utdanning er tilgjengelig for alle, som en rettighet
  • At bistandsorganisasjoner må prioritere støtte til høyere utdanning (minst 15%) samt vektlegge sosial retferdighet og likhet