Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Har startet ombyggingen ved UiT i Narvik

UiT i Narvik skal bygges om for 260 millioner kroner. Denne uka starter arbeidet.


Espen Viklem Eidum 12.03.2019 13:03   (Sist oppdatert: 12.03.2019 13:08)

Glassgata vil etter hvert bli berørt av den kommende ombyggingen ved UiT i Narvik. Denne uka starter et av de mindre arbeidene knyttet til prosjektet til 260 millioner kroner. 
Det vil si, i dag, tirsdag 12. mars, gikk startskuddet for ett av de mindre arbeidene knyttet til selve hovedprosjektet.  I uke 11, 12 og 13 vil det pågå ombyggingsarbeid ved E3030 og inn korridoren mot institutt for bygg, energi og materialteknologi (IBEM). Det må påberegnes noe støy i perioden.

Når bygningsmaterialer skal transporteres ved campus vil det bli satt opp sperringer og informasjon. Vær oppmerksom og ta hensyn ved transport av materialer.

Bygningsmassen ved UiT i Narvik er utført i to byggetrinn. Et byggetrinn er fra 1969 mens det siste ble tatt i bruk i 1997. Nå skal det eldste bygget, som er på tre etasjer, rehabiliteres og bygges om. I tillegg skal tilgrensende arealer fra det nyeste bygget ombygges og oppgraderes. I hovedsak gjelder dette servicesenter, kantine og glassgata.  Tilsammen utgjør dette 7256 m2 BTA. Det skal også bygges en ny mesanin på 207m2 i eksisterende maskinhall.

I tillegg skal samtlige fasader i byggetrinnet fra 1969 renoveres. Det utgjør tilsammen 3414 m2 pluss fasade rundt kantina med 600m2.

Ombyggingen skal være med på å sikre studentene ved UiT i Narvik et moderne og attraktivt campus med undervisningslokaler rigget for fremtiden. Samtidig har UiT gjennom prosjektet i høy grad fokus på miljøaspektet. Målet er å redusere klimagassutslippene fra campus med 25 prosent målt mot dagens nivå. I tillegg skal energibruken kuttes med 750 000 kWh per år målt mot dagens forbruk på 5 800 000 kWh. Det skjer gjennom at såkalt passivhusstandard blir lagt til grunn for deler av fasader og for tak som skal ombygges.

Selve hovedombyggingen av den «gamle» E-fløya vil starte i løpet av juli 2019. Planen er at alt av arbeider skal være ferdig til undervisningsstart høsten 2020.