Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Søk forskningsmidler fra Det kongelige norske videnskabers selskab (frist 1. april)

DKNVS-stiftelsens forskningsfond og legater lyser nå ut forskningsmidler med søknadsfrist 1. april 2019.


Ida Løken Killie 08.03.2019 13:20   (Sist oppdatert: 25.03.2019 11:34)

Følgende fond og legater har utlysninger for 2019:

DKNVS-stiftelsens forskningsfond: Forskningsmidler til forskning på bærekraftig samfunnsutvikling, vitenskapelige reiser og feltarbeid, seminarer og konferanser.

Den Grevelige Hielmstierne-Rosencroneske stiftelses legat: støtte til vitenskapelige undersøkelser og/eller formidling som kan knyttes til Vitenskapsmuseets fagområder.

I.K Lykkes fond: vitenskapelig stipend til studenter og unge forskere i Trøndelag født i 1989 eller senere.

Søknadsfrist: 1. april 2019

For mer informasjon om fondene og legatene, inkl. støttebeløp og søknadsskjema, se http://www.dknvs.no/sok-stotte/

http://www.dknvs.no/