Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Registerdata for UiT-ansatte og studenter

UiT Norges arktiske universitetet har tegnet institusjonsavtale med Statistisk sentralbyrå (SSB) om bruk av microdata.no.


Svetlana Petricheva Johansen 27.02.2019 14:27   (Sist oppdatert: 30.10.2020 12:53)

Microdata.no er datatjeneste som gir mulighet for forskere og studenter til å bearbeide og analysere Statistisk sentralbyrås anonymiserte data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd. For mer informasjon se denne infosiden.