Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Disputerte for ph.d-graden

Asbjørn Danielsen ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag ved IVT-fakultetet, UiT Norges arktiske universitet, disputerte torsdag 7. februar over sin doktorgradsavhandling "Methods and Technologies for Recognizing and Predicting Bedside Falls using Non-Intrusive Sensing".


Espen Viklem Eidum 12.02.2019 13:10   (Sist oppdatert: 12.02.2019 13:20)

Asbjørn Danielsen forsvarte sin doktorgradsavhandling "Methods and Technologies for Recognizing and Predicting Bedside Falls using Non-invasive Sensing" under disputas sist uke. 
Hvert år opplever omlag en tredjedel av befolkningen over 65 år et fall. Mellom 10 og 20 prosent av disse fallene resulterer i skader som krever hjelp fra helsepersonell og helseinstitusjoner. Sammen med de muligens ødeleggende konsekvensene for den enkelte som rammes, utgjør slike fall også en stor utgiftspost i det norske helsebudsjettet.  

Mer enn 6 milliarder kroner eller nær 2,5 prosent av de totale utgiftene knyttet til helse-, rehabiliterings- og velferdsutgifter er relatert til fall.

Arbeidet som presenteres i doktorgradsavhandlingen tar opp viktige spørsmål: Er det mulig å redusere utgiftene til samfunnet og konsekvenser for den enkelte av et alvorlig fall ved hjelp av kunstig intelligens? For det andre; hvordan kan kunstig intelligens (AI) brukes i denne konteksten?
 
De mest alvorlige fallhendelsene skjer i nærheten av sengen og på badet. Dette er steder som utfordrer personvernet med tanke på å overvåke og forebygge fallhendelser. Danielsen presenterer i sin avhandling hvordan det er mulig å monitorere uten å invadere personvernet til den enkelte. Til slutt foreslår han hvordan kunstig intelligens kan brukes, ikke bare til å oppdage et fall, men også hvordan AI kan brukes til å forutsi, innen en begrenset tidsramme, den overhengende risikoen for et fremtidig fall.   

Veiledere:  
Professor Bernt Arild Bremdal,  Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag ved UiT Norges arktiske universitet  
Professor Jim Tørresen, Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo  
Førsteamanuensis Jo Herstad, Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo

Bedømmelseskomitè:  
Professor Gearóid ÓLaighin, National University of Ireland, Galway, Ireland 
Professor Jordi Carrabina Bordoll, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain 
Dr. Guri Birgitte Verne, institutt for informatikk, Universitetet i Oslo