Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Avslutningsseremoni for mastergradsstudenter

Mandag 3. juni 2019 arrangeres det en høytidelig avslutningsseremoni for mastergradskandidater i realfag og teknologi som er uteksaminert i løpet av studieåret 2018/-19 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet.


Jan Fuglesteg 06.02.2019 14:21   (Sist oppdatert: 14.05.2019 12:59)

Før seremonien skal kandidatene fotograferes i grupper. Kandidatene møter opp kl. 11:00 ved Solhallen utenfor Auditorium 1 i Teorifagbygget. Etter fotografering bes kandidatene møte opp utenfor auditoriet kl 11:45 for oppstilling til inngangsprosesjon.

Seremonien starter kl 12:00 i Auditorium 1 (TEO-H1 1.820-AUD1) på Teorifagbygget, etterfulgt av lunsj for kandidatene med følge kl 13:00. Lunsjen serveres i Teorifagkantina.

NB! Lunsjen er kun for påmeldte, men seremonien er åpen for alle interesserte.

Tentativt program
11:00 Fotografering av kandidatene (gruppebilder)
11:45 Oppstilling til inngangsprosesjon
12:00 Avslutningsseremoni i Auditorium 1, Teorifagbygget 
- Prosesjon
- Musikalsk innslag
- Ønske velkommen
- Taler ved rektorat / dekanat
- Overrekkelse av gaver til kandidatene
- Musikalsk innslag
- Studenttale
- Overrekkelse av pris for beste masterkandidat ved NT-fakultetet i 2018
- Studentenes undervisningspris
- Avslutning
- Musikalsk innslag
13:00 Lunsj (kun for påmelde som har fått invitasjon)

Videoinnslag fra avslutningsseremonien 2015 kan sees på Youtube eller ved å trykke på bildet under.