Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ny studieretning skal bli enda bedre

UiT og Helse Nord IKT har inngått et samarbeid med mål om å øke den helseteknologiske kompetansen i nord. Dette blir spesielt viktig for UiTs ferske studieretning helseteknologi.


Strømsvold, Julie, 01.02.2019 14:52   (Sist oppdatert: 01.02.2019 16:25)

Rektor Anne Husebekk og administrerende direktør ved Helse Nord IKT Oddbjørn Schei, møttes denne uken for å inngå en samarbeidsavtale mellom de to organisasjonene. Målet med avtalen er å bidra til innovasjon og kunnskapsutveksling gjennom blant annet samarbeid om undervisning i ulike studieprogrammer ved UiT. Samarbeidet vil også inkludere sommerjobber og praksisplasser for studentene.

Administrerende direktør ved Helse Nord IKT Oddbjørn Schei og rektor Anne Husebekk. Foto: Julie Strømsvold

Helseteknologi – UiTs nye studieretning

Professor ved institutt for informatikk, Anders Andersen. Foto: David Jensen

Avtalen er spesielt relevant for UiTs nye studieretning, helseteknologi, som tok imot sine første studenter nå i høst. Anders Andersen, professor ved institutt for informatikk, forteller at det var lett å danne et samarbeid med Helse Nord IKT.

- Ikke bare har de et behov for den kompetansen vi ønsker å utdanne, men de kan også bidra til at studiet blir bedre. De kan gi våre studenter konkrete problemstillinger, og vi kan samarbeide om prosjektoppgaver og masteroppgaver, forklarer Andersen.

Andersen kan også se for seg et samarbeid knyttet til forskning, da UiT har flere forskningsprosjekter tilknyttet helseteknologi. Dette varierer fra bruk av moderne maskinlæreteknologi for å raskere analysere helsedata, til personvern og sikkerhet.

Helse Nord IKT

Helse Nord IKT leverer teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nordland, Troms og Finnmark, og har ansvaret for sentral drift og forvaltning av felles IKT-systemer for alle sykehusene i Helse Nord. Det betyr at Helse Nord IKT betjener 18 000 IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

Administrerende direktør Oddbjørn Schei forklarer at for å kunne imøtekomme fremtidens krav til IKT løsninger i helsesektoren, er Helse Nord IKT avhengig av høyt kvalifiserte medarbeidere.

-  Vi mener derfor at UiT sin satsning på helseteknologi er fremtidsrettet og nødvendig for å kunne tilby gode helsetjenester i Nord Norge i fremtiden. Vi ser derfor frem til et tett samarbeid med UiT for å bidra til at utdanningen blir relevant og møter de krav som Helse Nord IKT vil ha til fremtidens teknologer, sier Schei.

Inkluderer hele universitetet

Helse Nord IKT og studieretningen helseteknologi har allerede hatt et lengre uoffisielt samarbeidsforhold. Men da de bestemte seg for å gjøre dette offisielt, mente alle parter at det var best å ha en overordnet samarbeidsavtale for hele universitetet.

- Vi har jo en helseteknisk studieretning på fysikk som også var interessert i et samarbeid, og det er jo naturligvis relevant for Det helsevitenskaplige fakultetet også. Til og med jus og filosofi kan dette være interessant for. Derfor ønsket vi at samarbeidsavtalen skulle være på universitetsnivå, og ikke bare for instituttet eller fakultetet. Så dette er en overordnet avtale som nå signeres, som gir oss noen rammer for samarbeidet. Så kan man senere inngå mer konkrete avtaler i de forskjellige miljøene, sier Andersen.