Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nå kan du ta lektorutdanning ved UiT i Narvik

Ikke bare synes han det er morsomt med matematikk, men Elias Sandal (20) likte også å hjelpe venner på videregående fram mot eksamen i faget. Kanskje naturlig at han derfor tar lektorutdanning i realfag ved UiT Norges arktiske universitet. Fra høsten kan du gjøre det samme i Narvik.

Her kan du søke


Espen Viklem Eidum 01.02.2019 12:23   (Sist oppdatert: 07.02.2019 12:20)

Elias Sandal har valgt et studium som stadig blir mer populært, den femårige lektorutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet. Nå kommer tilbudet til Narvik. Fra høsten kan du studere til lektor i realfag ved UiT i Narvik. (Foto: Jørn Berger-Nyvoll)

Les mer om studiet og søk her!

- Jeg er glad i matematikk og jeg stortrives på studiet. At jeg valgte lektorutdanning innen realfag skyldes rett og slett at jeg har lyst til å bli lærer på videregående skole med matematikk som hovedfag. Og det er alltid behov for gode realfagslærere, sier Elias.

Studere til lektor i Narvik

Nå har du muligheten til å ta tilsvarende lektorutdannelse i Narvik.

Fra høsten 2019 tilbyr nemlig UiT Norges arktiske universitet sin femårige lektorutdanning med studieretning realfag også ved UiT i Narvik. Lektorprogrammet trinn 8-13 er for deg som ønsker å undervise på ungdomstrinnet eller i videregående skole. De siste årene har UiT hatt en kraftig vekst i antall søkere til studiet.

Les mer om studiet - og søk her

Selv er Elias Sandal godt i gang med andreåret på det tilsvarende studiet i Tromsø og oppfordrer gjerne andre til å søke lektorutdanning i realfag.

- Narvik-varianten av lektorutdanningen vil få et godt innslag av teknologi, sier Trond Eriksen (tv) og Frode Benjaminsen, prosjektledere for lektorutdanningen i Narvik. (Foto: Espen Eidum)

- Det første halve året var kanskje litt hardere enn forventet, men det er jo egentlig bare positivt! Matematikken og fysikken vi så langt har vært gjennom, bygger på det vi lærte på videregående. I tillegg har vi i pedagogikken jobbet med etiske utfordringer. I bunn og grunn handler det om å få på plass gode studierutiner, bli kjent med sine medstudenter og komme inn i fagene. Deretter begynner mye å gå av seg selv, sier Elias.

Narvik-variant rettes mot teknologi

Den nye lektorutdanningen ved UiT i Narvik er en studieretning med matematikk som masterfag/fag 1 og fysikk som fag 2. Samtidig skiller Narvik-varianten seg noe fra tilbudet ved UiT i Tromsø. I Narvik vil utdanningen få en solid plattform innen ingeniør- og teknologifagene.

- Hos oss vil matematikk- og fysikkfagene være ingeniør- og teknologirettede og tas sammen med våre ingeniørstudenter. I tillegg til en god, tradisjonell basiskompetanse i matematikk og fysikk vil lektorstudentene også få se hvordan de samme fagene anvendes i praksis og forstå hvorfor disse er viktige i teknologien, forteller Frode Benjaminsen og Trond Eriksen, prosjektledere for lektorutdanningen i Narvik.

De mener bestemt at kombinasjonen vil gjøre realfaglektorene godt rustet til å møte morgendagens skole der teknologi får en stadig mer fremtredende rolle.

Dette gjør en lektor

- Så er det jo viktig å påpeke at du som lektor i realfag får gleden av å undervise barn og ungdom i nettopp det faget som interesser deg. Jobbmulighetene er gode og du får en jobb med muligheten for god faglig utvikling, påpeker Trond Eriksen.

Hvorfor ta 5-årig master i lektor-
utdanning trinn 8-13 ved UiT

  • Høy kvalitet - utdanningen har et godt faglig tilbud, er innholdsrikt og variert
  • Faglig tyngde - du blir lektor i et yrke med god yrkesstatus og god lønn
  • Mye praksis - du får 100 dager (20 uker) praksis fordelt på alle fem årene
  • To fag - du får faglig fordypning i to fag samt profesjonsfag (pedagogikk og fagdidaktikk)
  • Utveksling - du har mulighet til å reise på utveksling