Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Still til valg!

Studentparlamentets valg avholdes snart. Fristen for å stille med liste er 11. februar!


Edvard Wølner Bjørnson 30.01.2019 15:34   (Sist oppdatert: 07.02.2019 10:42)

Kandidat til valg
Still til valg! Foto: Colourbox

25. februar til 6. mars kan alle studenter ved UiT stemme ved valget til Studentparlamentet. 19 av de 25 plassene i parlamentet fordeles etter resultatet ved listevalget.

Representantene som blir stemt inn vil sitte i Studentparlamentet studieåret 2019/2020.

Hva gjør representantene til Studentparlamentet?

Studentparlamentet er studentenes øverste demokratiske organ på UiT. Representantene i Studentparlamentet får blant annet:

-          Velge og oppnevne studentrepresentanter til Universitetsstyret, Samskipnadsstyret, arbeidsutvalget, og en rekke andre råd og utvalg ved UiT.

-          Fordele semesteravgiftsmidler til studentforeninger

-          Være studentenes talerør mot universitetet, samskipnaden og verden

Listevalg – hva er det?

Å stille til valg på en liste, vil si at man må stille til valg sammen med en gruppe andre studenter. For å kunne stille med en valgliste må man ifølge Studentparlamentets valgreglement ha nok kandidater til å fylle halvparten av plassene som er på valg – det vil si at man må være minst ti kandidater (og alle må være studenter ved UiT). Kandidatene kan studere på hvilke som helst av UiTs campus.

Stille på en eksisterende liste

Flere eksisterende lister rekrutterer kandidater til sine lister nå. Ta kontakt med (i alfabetisk rekkefølge):

Spørsmål?

Ta kontakt med au@sp.uit.no eller organisasjonskonsulent edvard.w.bjornson@samskipnaden.no om du lurer på mer rundt det å stille til valg.