Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Prøveforelesing og doktordisputas i informatikk 08.02.2019 - Einar J. Holsbø

Master of Science Einar J. Holsbø held prøveforelesing og vil offentleg forsvare si Ph.D.-avhandling fredag 8. februar 2019.


Jan Fuglesteg 30.01.2019 13:53   (Sist oppdatert: 31.01.2019 12:48)

Prøveforelesing
Master of Science Einar J. Holsbø held prøveforelesing om oppgjeve tema for Ph.D.-graden i realfag, fredag 8. februar 2019 kl 10:15.

Tittel: " Variable selection in genomics - methods, challenges, and possibilities "

Prøveforelesinga finn stad i Lille Auditorium (B203) i Realfagsbygget ved Campus Tromsø.

Disputas - Ph.D.-graden
Master of Science Einar J. Holsbø vil offentleg forsvare Ph.D.- avhandlinga:

" Small data: practical modeling issues in human-model -omic data "

fredag 8. februar 2019 kl 12:15. Disputasen finn stad i Lille Auditorium (B203) i Realfagsbygget ved Campus Troms.

Som bedømingskomité for disputasen er følgjande oppnevnt:

  • Professor Pål Sætrom, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU (1. Opponent)
  • Dr. Sandra Plancade, INRA Unité MaIAGE, Frankrike (2. Opponent)
  • Professor Anders Andersen, Institutt for informatikk, UiT (internt medlem og leiar av komiteen)

Disputasen vert leia av prodekan for innovasjon, professor Alfred Hanssen, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet.

Rettleiarar for Einar J. Holsbø har vore:

  • Professor Lars Ailo Bongo, Institiutt for informatikk, UiT (hovudrettleiar)
  • Professor Eiliv Lund, Institutt for samfunnsmedisin, UiT
  • Professor Etienne Birmelé, MAP5, Université Paris Descartes