Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Prøveforelesing og doktordisputas i informatikk 21.01.2019 - Bjørn Fjukstad

Master of Science Bjørn Fjukstad held prøveforelesing og vil offentleg forsvare si Ph.D.-avhandling måndag 21. januar 2019.


Jan Fuglesteg 14.01.2019 21:00   (Sist oppdatert: 15.01.2019 08:30)

   

Prøveforelesing
Master of Science Bjørn Fjukstad held prøveforelesing om oppgjeve tema for Ph.D.-graden i realfag, måndag 21. januar 2019 kl 10:15.

Tittel: " Why It's Hard to Reproduce Results in Software "

Prøveforelesinga finn stad i Lille Auditorium (B203) i Realfagsbygget ved Campus Tromsø.

Disputas - Ph.D.-graden 
Master of Science Bjørn Fjukstad vil offentleg forsvare Ph.D.- avhandlinga:

" Toward Reproducible Analysis and Exploration of High-Throughput Biological Datasets "

måndag 21. jauar 2019 kl 12:15. Disputasen finn stad i Lille Auditorium (B203) i Realfagsbygget ved Campus Troms.

Som bedømingskomité for disputasen er følgjande oppnevnt:

  • Førsteamanuensis Robert Ricci, School of Computing, University of Utah, USA (1. Opponent)
  • Forskar Trine B. Rounge, Kreftregisteret (2. Opponent)
  • Professor Gunnar Hartvigsen, Institutt for informatikk, UiT (internt medlem og leiar av komiteen)

Disputasen vert leia av nestleiar ved Institutt for informatikk, professor Anders Andersen, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet.

Rettleiarar for Bjørn Fjukstad har vore:

  • Professor Lars Ailo Bongo, Institiutt for informatikk, UiT (hovudrettleiar)
  • Professor Eiliv Lund, Institutt for samfunnsmedisin, UiT
  • Førsteamanuensis Karina Standahl Olsen, Institutt for samfunnsmedisin, UiT