Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

– Uendelig mange grunner til å gi pris

Antonio Fábregas får utdanningsprisen 2018 ved HSL blant annet fordi han er god til å gi både tilbakemeldinger og fremovermeldinger. Else Grete Broderstad fikk årets forskerpris.


Stig Brøndbo 18.12.2018 17:04   (Sist oppdatert: 18.12.2018 17:05)

Årets forskningspris gikk til professor Else Grethe Broderstad. Hun takket UiT Norges arktiske universitet, Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, samt kolleger ved UiT og på Senter for samiske studier for å ha bidratt til og lagt til rette for god forskning. Foto: Stig Brøndbo
Årets formidlingspris gikk til cit-egration, her representert ved f.v Anniken Førde, Gunn Berit Obrestad, Torill Nyseth og Marit Aure. De fikk prisen av dekan Sonni Olsen. Foto: Stig Brøndbo
Årets HSLer ble julerevyen på ILP, som har holdt det gående i 20 år. Prisen ble mottatt av f.v Ingrid Frenning, Annelise Brox Larsen, Anne Eriksen og Tove Leming (til høyre for dekan Sonni Olsen) Foto: Stig Brøndbo
Årets utdanningspris gikk til professor Antonio Fábregas. Han var på en fagkonferanse da prisen ble delt ut. Foto: Stig Brøndbo

Nominasjonen som sørget for at spanskprofessoren fikk utdanningsprisen var undertegnet to kollegaer og mer enn 20 studenter. I nominasjonen stod det blant annet:
– UiT er veldig heldige som har denne mannen, og det er uendelig mange grunner til å gi han utdanningsprisen. Han er faglig sterk og meget god til å del sin kunnskap. I tillegg er han er motiverende, omtenksom, morsom, strukturert, jordnær, flink til å gi tilbakemeldinger og fremovermeldinger og han har et stort engasjement for faget!
– I tillegg er han en av våre mest publiserende forskere, som også har fått forskningsprisen tidligere, la dekan Sonni Olsen til, da prisen ble delt ut tirsdag. Fábregas var selv ikke til stede for å ta imot prisen – han var på en fagkonferanse.

Forskningspris
Årets forskningspris gikk til Else Grete Broderstad, en professor som dekan Sonni Olsen omtaler som en som har gjort – og som gjør – en stor innsats for å videreutvikle og synliggjøre fakultetet og UiT som et universitet med samisk og urfolksprofil.
– Hun er en av få statsvitere med urfolksbakgrunn som driver med urfolksforskning i Europa, og hun har i løpet av få år vært fremtredende i tre internasjonale forskningsprosjekter som har fått støtte. Hun er en stor brobygger, nettverksbygger og prosjektskaper, sa Sonni Olsen i sin begrunnelse.

Formidlingspris
Formålet med formidlingsprisen er å synliggjøre formidling og øke statusen til formidlingsvirksomhet ved fakultetet. Prisen gis til personer eller grupper som har utmerket seg med særlig innsats for å kommunisere faglig innsikt og som med basis i faglig kunnskap har engasjert seg i samfunnsdebatt. I år gikk prisen til forskergruppen i prosjektet Sustainable Diverse Cities; Innovation in Integration (Cit-egreation). Prosjektet studerer hvordan innovative tilnærminger på integrering kan gjøre byer i nord bedre i stand til å leve med forskjeller, legge til rette for kryss-kulturell samhandling og utvikle rettferdige byer.
– Gjennom dette prosjektet har forskerne drevet utstrakt formidlingsarbeid i mange kanaler; nasjonale og internasjonale konferanser, Festspillene i Nord-Norge, lokale arrangementer i samarbeid med kunst- og kulturaktører, frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner, samt aviskronikker og innslag i radio og fjernsyn – og dette er bare det siste året! sa Sonni Olsen da prisen ble delt ut.

Revy fikk pris
Årets HSLer ble i år Julerevyen på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.
– Denne kategorien er ganske åpen og prisen kan bli tildelt ansatte som utmerker seg på ulike områder. Dekanatet får inn mange nominasjoner her hvert år, og det gjør oss glade! Det betyr at det er mange som gjør noe ekstra og betyr noe for andre, enten reint jobb/oppgavemessig, eller fordi man øker trivselsfaktoren, opplyste Sonni Olsen før vinneren ble avslørt. Årets vinner feirer 20-årsjubileum i år, og rekrutterer fra alle stillingskategorier: administrativt ansatte, vitenskapelige ansatte, ledere og stipendiater. Den rekrutterer også nytilsatte og bidrar dermed til å bygge nettverk og relasjoner.
– Revyen er med på å opprettholde det gode sosiale miljøet på ILP, noe som har stor betydning på et av de største instituttene på fakultetet, sa Sonni Olsen.