Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Avslappet fisk gir god kvalitet

Når trålkjeften smyger seg inn bakfra blir fiskene redde og de svømmer fortere. Fisk som ikke unnslipper gapet vevet sammen av trålens nettmasker blir enda mer oppkavet når de fanges og trenges sammen bak i trålposen. I en ny doktorgrad ved UiT er effekt av stress under trålfangst undersøkt og hvilken effekt dette har på kvaliteten.


Larsen, Rune, 12.12.2018 20:47   (Sist oppdatert: 21.12.2018 12:03)

Gjennom flere studier og forsøk har Ragnhild Aven Svalheim studert i hvor stor grad fisk blir stresset når fisken fanges med trål. I tillegg har hun undersøkt hvilken innflytelse dette stresset har på fiskekvaliteten.  Resultatene viser at stresset fisk gir redusert kvalitet og forskeren foreslår noen endringer på tråldekket.

Ragnhild Aven Svalheim disputerte ved Norges fiskerihøgskole Foto: Rudi Cayeres
Under tråling blir fisken trenget sammen bak i trålposen og dette gjør at fisken blir stresset og etter hvert blir den utmattet. Stress og ugunstige forhold i trålposen, og etter at fisken er tatt på dekk, resulterer i dårligere kvalitet. Det er særlig fargen på fileten som blir noe mer rødlig. Dette skyldes at stresset fisk ikke blør ut like godt når den bløgges.

Kvaliteten svekkes enda mer hvis fisken blir liggende for lenge i luft på båtdekket før den avlives. Dette utgjør enda en stressfaktor for fisken. Svalheim foreslår blant annet at trålfartøy kan ha vanntanker om bord som fisken kan svømme i etter at de er tatt om bord slik at fiskene kan resituere seg. Dett kan gi bedre kvalitet.

Den nye doktoren er tilknyttet CRISP-prosjektet og hun arbeider ved Nofima. Les mer om forskningen på Nofimas nettsider. Se også video av forskningsprosjektet som er laget av forskning.no. 

 

Svalheim har som de aller fleste andre hatt gode veiledere og samarbeidspartnere gjennom doktorgraden. Professorer fra Norges fiskerihøgskole og forskere fra Nofima har gitt gode råd i arbeidet.

Veiledere:

  • Professor Helge K. Johnsen, NFH
  • Professor Ragnar L. Olsen, NFH
  • Forsker dr. Stein Harris Olsen, NOFIMA
  • Forsker dr. Øyvind Aas Hansen, Statens Strålevern

Bedømmelseskomité:

  • Professor Maria Gudjonsdottir, University of Iceland, Iceland (1. opponent)
  • Forsker dr. Petri Suuronen, Natural Resources Institute (LUKE), Finland (2. opponent)
  • Professor Edel O. Elvevoll, NFH (internt medlem og leder av komiteen)
Prodekan, veiledere og medlemmer av bedømmelseskomitee omkranser den nye doktoren Foto: Rudi Cayeres