Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Stor interesse for tidsskriftavtaler

Fra og med 01. januar kan det komme endringer i hvordan forskere i Norge får adgang til tidsskrift og vitenskapelige artikler. Universitetsbiblioteket holdt åpent frokostseminar om temaet.


Erik Lieungh 12.12.2018 12:50   (Sist oppdatert: 12.12.2018 13:14)

Onsdag morgen samlet det seg over 60 forskere og vitenskapelige ansatte på Kultur-og samfunnsbiblioteket. Anledningen var forhandlingene med utgiverne av vitenskapelige tidsskrift, og konsekvensene hvis det ikke kommes til enighet innen nyttår. Møtet ble også streamet for dem som ikke hadde anledning til å komme.

– Møtet gikk over all forventning, sier direktør ved Universitetsbiblioteket, Johanne Raade.

 Hun forklarer at formålet ved frokostmøtet var å samle forskere og informere dem om forhandlingene med utgiverne, og at det skulle være mulighet å komme med innspill og spørsmål.

Forhandlinger

Akkurat nå pågår det forhandlinger mellom alle universitetene og de største utgiverne av vitenskapelige tidsskrift, og på landsbasis kan man miste tilgang til over 2000 tidsskrift hvis Norge ikke lander en avtale.

For Norges del er det viktig med fokus på Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, som slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024. Dette skal skje uten økte kostnader. 

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning forhandler med de store tidsskriftforlagene Elsevier, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley. Kommer man ikke til en avtale innen nyttår, må man finne andre måter å få tak i relevant litteratur for forskerne.

– Vi fikk mange gode spørsmål og perspektiver fra forskerne. Dette blir ikke enkelt, men da er det også viktig å løfte blikket og at det er forståelse for hvorfor dette skjer, hva det er vi vil med forskningen og hvorfor man ønsker mer tilgjengelig forskning, sier hun.

Hun kunne også fortelle at UB og UiT er godt representert i forhandlingene, og at det nå jobbes med måter man skal kunne serve forskerne på best mulig måte – hvis det ikke blir avtale.

– Vi støtter den nasjonale planen, men det er vår oppgave å sørge for at forskere og studenter har tilgang til litteraturen de trenger, sier hun.

Debatt om Plan S

Prorektor for forskning og utvikling ved UiT – Norges Arktiske universitet, Kenneth Ruud holdt også en innlegg om Plan S.

– Det var fint at så mange kunne komme. Plan S har skapt debatt og den debatten er veldig viktig.

–Forstår du frustrasjonen fra noen av forskerne i salen?

–  Ja, jeg har forståelse for det. Vi vet ikke helt hvordan Plan S blir gjennomført og hvor landskapet vil ligge, da blir det også usikkerhet, sier han.

– Hvordan jobber UiT med dette nå?

– Vi har dialog med de andre breddeuniversitetene, og vi skal vurdere om vi skal komme med innspill til selve Plan S. Det er uansett nyttig å få innspill fra forskerne våre. Argumentene deres er legitime, så det er nyttig for oss i ledelsen å høre hva de sier og finne gode løsninger for deres bekymringer, sier han.

Nye verktøy

Lene Ottesen, bibliotekar ved Universitetsbiblioteket, gikk også raskt gjennom hvordan man kan få alternative tilganger til litteratur – hvis det ikke kommes til en avtale.

–  Vårt eget søkeverktøy Oria kan brukes til å få tilgang til åpne ressurser. Her kan man også få tilgang de den litteraturen som ikke er åpen, og få bestilt inn dette gjennom biblioteket. Vi jobber med en egen løsning som skal sørge for at leveransen skal skje raskt. I tillegg har vi flere verktøy, som «plugins» til nettleserne og andre eksterne tjenester, som gir en rekke tilganger til åpne kilder man søker etter. Er man usikker er det også bare å ta kontakt med universitetsbiblioteket, så skal vi hjelpe til med ytterligere bistand, skulle det trengs.

Verktøyene Ottesen gikk gjennom finnes også på samlesiden for UiT. Her er også mer informasjon om avtalene, hvilke tidsskrift som kan forsvinne fra samlingen, og alternative metoder for å få tak i litteraturen. 

Universitetsbiblioteket vil også holde flere åpne møter på nyåret.