Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

UTENRIKS - Nytt program hos Norges forskningsråd

Det nye programmet (UTENRIKS) til Forskningsrådet ble 06.02.18 presentert ved UiT av Camilla Grime, Norges forskningsråd. Grimes presentasjon i vedlagte fil.


Steinar M Paulsen 06.12.2018 13:29   (Sist oppdatert: 07.12.2018 16:20)

Programmet skal bidra til strategisk og langsiktig forskning på internasjonale forhold, utenrikspolitikk og norske interesser. Forskningen skal kombinere høy grad av kvalitet med stor relevans for brukerne, og gi kunnskap som kan være med å svare på de utfordringer Norge vil stå ovenfor.
Vedlegg: