Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Akademisk frihet trues: Ungarn forbyr kjønnsstudier

Et EU-land har grepet direkte inn mot studieprogram ved landets universitet (podkast)


Håkon Fottland 04.12.2018 10:47   (Sist oppdatert: 04.12.2018 11:14)

I oktober implementerte myndighetene i Ungarn et forbud mot kjønnsstudier. All finansiering ble fjernet, og akkreditering tilbakekalt.

Podkast: En trussel mot akademisk frihet er en trussel mot kvinners rettigheter
Seminar ved UiO, 15. november 2018.

Dermed kan ikke ungarere lenger studere kjønnsstudier i hjemlandet. Høyrepopulistiske regjeringer kommer til makten i et økende antall europeiske stater, og både i Polen, Tsjekkia og Russland mister kjønnsforskere både økonomisk og politisk støtte. Også svenske politikere er med på argumentasjonen.

Bokomslag: Anti-Gender Campaigns in Europe

Ungarn er med i ordningen med EEA-grants der Norge bidrar med store beløp. En rekke norske institusjoner deltar i samarbeid der forskning og utdanning på denne måten kan underlegges direkte politisk styring.

Temaet diskuteres også i boka Anti-Gender Campaigns in Europe utgitt i 2017.

Er dette relevant for UiT?

Klare trusler mot akademisk frihet ikke lenger er noe som bare skjer langt borte. Nå dukker opp nærmere oss og innen EU. Dette er et faktum vi må være klar over og ha en holdning til - fordi det kan komme til å angå studenter og ansatte ved UiT.

I podkasten innleder professor Andrea Pető ved Department of Gender Studies ved Central European University (CEU) i Budapest sammen med professor Benedicte Bull, Universitet i Oslo.

Central European University er nå tvunget til å flytte ut av Ungarn. Det norske Universitets- og høgskolerådet kom 29. november 2018 med erklæring