Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Flere nye mastertilbud ved UiT

Fra neste høst tilbys master i klinisk ernæring og master i jordmorfag ved UiT. Universitetsstyret har også vedtatt flere andre endringer i studieporteføljen for studieåret 2019/2020.


Randi Merete Solhaug 29.11.2018 13:58   (Sist oppdatert: 29.11.2018 15:18)

Studenter som tar bachelor i klinisk ernæring ved UiT kan søke om opptak til master innen samme fag høsten 2019. Foto: UiT

Det helsevitenskapelige fakultet har søkt om opprettelse av flere nye mastergradsprogrammer: klinisk ernæring, fysioterapi, helsesykepleie (tidligere helsesøster), jordmorfag og velferd, samarbeid og deltakelse.

Søknad om opprettelse av master i klinisk ernæring og jordmorfag ble lagt fram for styret i egne saker torsdag 29. november. De andre behandles på fullmakt fra rektor. I mars 2018 ble det, også på fullmakt, opprettet tre nye mastergradsprogram i psykisk helsearbeid, aldring og geriatrisk helsearbeid og helsefaglig utviklingsarbeid. Bakgrunnen for at flere tidligere videreutdanninger for sykepleiere nå gjøres om til masterprogram, er i hovedsak innføring av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR).

Masterprogram i klinisk ernæring

UiT har tilbudt bachelor i klinisk ernæring siden høsten 2016, og ved å tilby toårig masterprogram fra høsten 2019, kan bachelorstudentene søke seg videre på master ved Det helsevitenskapelige fakultet.

– Behovet for og etterspørselen etter kliniske ernæringsfysiologer har vært godt dokumentert gjennom flere år, sa rektor Anne Husebekk til styret, da saken ble behandlet på universitetsstyremøtet torsdag 29. november.

Masterprogrammet gir 120 studiepoeng, og er utviklet og skal driftes i samarbeid mellom Institutt for samfunnsmedisin, Institutt for klinisk medisin og Institutt for medisinsk biologi. Fagmiljøet utgjøres av ansatte fra hvert av disse tre instituttene.

Programmet blir adgangsregulert og kan ta opp inntil 15 studenter hvert år.

Masterprogram i jordmorfag

Universitetsstyret vedtok også at det fra neste høst også tilbys masterprogram i jordmorfag ved UiT. Utdanninga bygger på bachelor i sykepleie.

– UiT har i en årrekke tilbudt videreutdanning for jordmødre, men den skal erstattes av dette nye masterprogrammet, opplyser rektor Anne Husebekk.

Rektor orienterte dessuten styret om at navnevalget, jordmorfag, allerede er diskutert grundig med hensyn til å få det kjønnsnøytralt, men at man ikke har funnet et navn som fullgodt erstatter det eksisterende.

Programmet er adgangsregulert og det kan tas opp inntil 18 studenter hvert år. 

Flere endringer ved HSL-fakultetet

Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning (HSL) ønsket å legge om sitt utvalg av program fra og med høsten 2019. De legger dermed ned mastergradsprogram i litteratur (alle studieretninger) og mastergradsprogram i språk (alle studieretninger) fra og med høsten 2019. Samtidig etableres følgende program med oppstart høsten 2019:

  • Masterprogram i kvensk eller finsk
  • Mastergradsprogram i nordisk språk og litteratur
  • Mastergradsprogram i nordsamisk som morsmål
  • Mastergradsprogram i russisk og mastergradsprogram i spansk og latinamerikanske studier

HSL ønsker videre å opprette årsstudium i pedagogikk, med oppstart høsten 2019. Årsstudiet vil være likt første året i bachelorprogrammet i pedagogikk. Det vil dermed ikke bli opprettet egne emner, og årsstudiet vil benytte samme fagmiljø og emner som BAprogrammet.

I tillegg blir det endringer i opptakskravene til flere mastergradsprogram tilknyttet pedagogikk. Det er endringer som andre universiteter allerede har innført.

Fryser opptak

Flere studier ble vedtatt fryst for høsten 2019, på anbefaling av fagmiljøene selv. Det innebærer at det ikke tas opp studenter på disse studiene neste høst. 

Bakgrunnen for det er at disse studiene trenger en nødvendig revidering. Det gjelder årsstudiet i Travel and Tourism Management (BFE-fakultetet), mastergradsprogrammet Business Creation and Entrepreneurship (BFE-fakultetet), bachelorprogrammet i sikkerhet og miljø (NT-fak), og Norwegian Language and Society for Foreign Students (IVT-fak).