Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Lørdagsuniversitetet: «All the lonely people – Ensomhet, på jakt etter fakta og myter»

I julemåneden desember er det kanskje ett tema som fortjener mer oppmerksomhet enn de fleste andre, nemlig ensomhet. Og i årets siste utgave av det populære Lørdagsuniversitetet fra UiT i Narvik er vi på jakt etter fakta og myter om fenomenet.


Espen Viklem Eidum 28.11.2018 13:52   (Sist oppdatert: 04.12.2018 10:14)

Ensomhet blir beskrevet som vårt skjulte folkehelseproblem. I Lørdagsuniversitetet 8. desember skal myter og fakta om ensomhet belyses. 
Sted: Auditoriet, Narviksenteret
Tidspunkt: Lørdag 8. desember, 13.00 - 14.00
Gratis og åpent for alle
Den populærvitenskapelige foredragsserien med forskere fra UiT Norges arktiske universitet har gått over flere år i Tromsø, og har blitt tatt meget godt imot også i Narvik. Foredragene om kunstig intelligens og Trumps Amerika har fylt auditoriet ved Narviksenteret.

Gir innsikt

- Påfyll av kunnskap blir aldri feil, og vi har åpenbart truffet «noe» hos publikum lokalt med Lørdagsuniversitetet. Det regner jeg med vi også gjør med årets siste utgave av foredragsserien, der et absolutt dagsaktuelt tema skal utdypes, sier Bjørnar Storeng, direktør ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) ved UiT i Narvik.

Lørdag den 8. desember er det Gabriele Kitzmüller og Johanne Punsvik fra Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT i Narvik som inntar podiet. Det gjør de med foredraget «All the lonely people – Ensomhet, på jakt etter fakta og myter».

Et folkehelseproblem

«Det finnes sannsynligvis en egen ensomhet for hver eneste som er ensom», skriver Lars Saabye Christensen i «Magnet». Ensomhet er et fenomen som har vakt interesse i årenes løp, både i litteraturen og filosofien. I senere tid har det være fryktet som et stadig mer fremtredende symptom på et samfunn i endring mot individualisering og egosentrisme.  

- Helseministeren kaller det vårt skjulte «folkehelseproblem». I det siste har ensomheten også fått plass i media gjennom rapporter om unge mennesker, og særlig studenter som plages av ensomhet, påpeker Kitzmüller og Punsvik.

I foredraget vil de ta for seg ensomhet, og i tosomhet se på myter og fakta:
- Vi tar utgangspunkt i filosofiske betraktninger om ensomhet og legger hovedvekt på hva aktuell forskning forteller oss om fenomenet. Hvordan påvirkes vi av ensomhet som ung og som gammel, og hvordan virker den inn på vår helse?

Foredraget er på 45 minutter. Deretter er det avsatt 15 minutter til spørsmål fra tilhørerne. Arrangementet starter klokken 13.00.

Lørdagsuniversitetet i Narvik er et samarbeid mellom UiT i Narvik og Narvik bibliotek.

Litt om foredragsholderne:

Gabriele Kitzmüller er klinisk spesialist og spesialsykepleier i eldreomsorg og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for Helse og Omsorg ved UiT Narvik. Hun har doktorgrad i helsevitenskap med vekt på familielivet etter hjerneslag. Hun har ledet et forskningsprosjekt om ensomhet hos eldre. Som sykepleier har hun jobbet innen ulike fagfelt som psykiatri, barnesykepleie, kirurgisk sykepleie og ledelse.

Johanne Punsvik er sykepleier og universitetslektor ved Institutt for Helse og Omsorg UiT, Narvik, hvor hun leder videreutdanningen innenfor psykisk helse og rus. Hennes mastergrad i klinisk sykepleie handler om rusproblematikk. Som sykepleier har hun erfaring med pasienter som lever med psykiatriske lidelser og rusproblemer.