Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utlysning: Bærekraftspiloter på UiT (7 internship)

UiT søker studenter til bærekraftsatsingen, frist 01. desember 2018


Håkon Fottland 16.11.2018 08:37   (Sist oppdatert: 16.11.2018 10:01)

 

Som del av UiTs arbeid med FNs bærekraftsmål er det lyst ut syv internship-stillinger for studenter.

Vi ber ansatte og forelesere videreformidle til interesserte studenter og studentgrupper!

Bærekraftspilotene skal være med på å sette FNs bærekraftsmål på dagsorden hos UiT-studenter, og løfte studentperspektivet inn i UiTs arbeid med bærekraftsmålene. De syv bærekraftspilotene skal arbeide i to grupper:

Fire campuspiloter: UiT i Alta, UiT i Tromsø, UiT i Harstad og UiT i Narvik

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter som skal bidra til å sette bærekraftsmålene på dagsorden hos UiT-studenter ved de ulike studiestedene
  • Samkjøre og samarbeide med arrangører for Debutuken
  • Delta og bidra med studentperspektiv på møter med den flerfakultære bærekraftarbeidsgruppen, som skal jobbe med bærekraftsmålene for hele UiT

Tre bærekraftspiloter: prosjektet «Our Ocean student 2019»

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere Studentaktiviteter knytte til den store Our Ocean – konferansen i oktober 2019
  • Profilere konferansen overfor UiTs studenter og ansatte
  • Our Ocean er en stor internasjonal konferanse som bringer politiske ledere, forvaltning og forskning sammen for å drøfte hvordan vi ivaretar bærekraftig bruk av havet. (Norway's ocean campaign ...)

 

Mer om FNs bærekraftsmål: