Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Hva synes studentene om Narvik som studentby?

 Hva savner du som student i Narvik? Hva er bra? Her er spørreundersøkelsen du bør ta.


Espen Viklem Eidum 02.11.2018 12:08

Marius Stenersen, leder av campustinget ved UiT i Narvik, er på vegne av Narvikregionen Næringsforening i gang med å kartlegge hva de lokale UiT-studentene synes om Narvik som studentby. Foto: Espen Eidum

Han takket for få dager siden ja til et prosjektoppdrag hos Narvikregionen Næringsforening. Nå er Marius Stenersen (28) i full gang med å kartlegge hva de lokale UiT-studentene synes om Narvik som studentby.

- Spennende, interessant og en svært viktig oppgave å engasjere seg i fra lokalsamfunnets side, sier han selv om oppdraget.
Fra næringsforeningens side er det et uttalt ønske å tilrettelegge for at UiT-studentene i byen trives - og at flest mulig av dem velger å bli boende i regionen etter studier. Og NRNF anser studentene i regionen som en svært viktig målgruppe innen de aller fleste næringer.

Her finner du undersøkelsen

For å kunne gjøre en bedre jobb med tilrettelegging av aktuelle tilbud og aktiviteter, har foreningen derfor nå lansert en spørreundersøkelse der studentene blir bedt om å gi tilbakemelding på – kort og greit – Narvik som studentby. Hva synes de om kulturtilbudet? Om tilbudet for kollektivtrafikken? Finnes det en god oversikt over hvem som tilbyr studentpriser? Og vet studentene hvilke lokale bedrifter som kan være attraktive og aktuelle etter endt utdannelse?

Marius ble i juni uteksaminert fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) ved UiT i Narvik med en bachelor i elkraftteknikk. Han har fra før fagbrev som energimontør. Under studietiden har han påtatt seg flere verv innenfor studentidretten, fadderordningen og læringsmiljøutvalget, og i sommer ble han valgt til campustingleder.

– Ett av mine mål som campustingleder er å minke avstanden mellom studenter og næringslivet, slik at det blir lettere for studentene å komme i kontakt med bedrifter, sier Marius Stenersen.