Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Savnet samisk kultur i sykepleie - fikk formidlingspris

Liss Eriksen i forskningsgruppen «Rural and Remote Nursing and Healthcare in Arctic and North-Sàmi Area» i Hammerfest, mottok nylig pris for sin poster om urfolkstematikk i sykepleierutdanningen


Bruvoll, Mathias, 25.10.2018 11:03   (Sist oppdatert: 29.10.2018 09:12)

Liss Eriksen (t.h) mottok prisen i Oslo under utdannings- og forskerkonferansen "Læring for livet". Jeanette Heumer har bidratt med utformingen av posteren Foto: Privat.

Prisen ble delt ut på utdannings- og forskningskonferansen «Læring for livet» i Oslo i regi av Norsk sykepleierforbund. Bakgrunnen for posteren ligger i arbeidet med en studie for å utforske urfolksperspektiv i utdanningen av sykepleiere i Norge.

– Prisen henger veldig høyt for oss. Vi er kjempeglade for at vi har mottatt den og det gir oss motivasjon til å jobbe videre med de rurale kontekstene som finnes. Det er også en anerkjennelse for oss i Finnmark og i nord generelt at vår forskning blir lagt merke til, sier hovedpersonen bak selve plakaten, Liss Eriksen i forskningsgruppen «Rural and Remote Nursing and Healthcare in Arctic and North-Sàmi Area»

I studien som er gjennomført har Eriksen sett på hvilket læringsutbytte de forskjellige fagplanene til sykepleierutdanningen i Norge har på samisk perspektiv. 25 av 26 fagplaner er gjennomgått, og det viser seg at læringsutbyttet på generelle kulturelle forhold er bra, men at kun en av fagplanene tematiserer spesifikt samiske kulturelle forhold.

Trykk på bildet til venstre for å se hele plakaten. 

– Resultatene her går rett inn i RETHOS-arbeidet, og etter vår tilrådning ble det samiske perspektivet tatt med i de nye forskriftene for helse- og sosialutdanningene, sier Eriksen. 

RETHOS står for «Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene» og er et arbeid hvor Regjeringen har som mål at utdanningene selv, tjenestene og brukerne får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. Fra studieåret 2020-2021, må de forskjellige utdanningsinstitusjonene følge den nye forskriften og de nye retningslinjene.

Instituttleder ved sykepleierutdanningen, Nina Emaus, gleder seg over studien, posteren og prisen. 

– Liss og medforfatterne har tatt tak i et viktig og tidsaktuelt tema. De har dokumentert at urfolksperspektiv og samiske kulturforhold ikke har blitt vektlagt ved norske sykepleierutdanninger, sier Emaus. 

Språklige og kulturelle barrierer kan gi store konsekvenser i helsetjenesten til samisktalende pasienter.

– Denne mangelen må rettes opp i de nye studieplanen som skal utvikles, slår Emaus fast. 

Det er ikke bestemt nøyaktig hva prispengene skal gå til, men forskningsrelatert blir det.

– I første omgang blir de satt inn på konto hos forskningsgruppen. Vi har ikke helt bestemt oss for hva vi skal gjøre med dem, men vi regner med at det blir videre forskning og fagutvikling med ruralt perspektiv, sier Eriksen. 

Les også:

Får ikke snakke om helsa si på samisk

Ny e-bok skal gi økt kompetanse på den arktiske urbefolkningens helse

Juryens begrunnelse

«Posteren har et klart og tydelig budskap om å tydeliggjøre dagens fokus på urfolk i sykepleierutdanningene. Det er gjort en innholdsanalyse av fagplanene til 25 av de 26 sykepleierutdanningene i Norge. Resultatet viser læringsutbytte på generelle kulturelle forhold, men bare en tematiserer samiske kulturelle forhold. Dette går rett inn i Rethos-arbeidet. Posteren gir et godt helhetsinntrykk og underbygger godt studien. Flotte bilder som underbygger teksten.»

Sign. Karen Bjøro, 2. nestleder NSF, leder posterkomite.