Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Bærekraftig norsk friluftsliv i bokform

Bærekraft og fremtidsrettet tenkning er fokus i boka om det særnorske friluftslivet, skrevet av forskere ved Idrettshøgskolen i Alta.


Bruvoll, Mathias, 23.10.2018 13:12   (Sist oppdatert: 24.10.2018 10:07)

Professor Kolbjørn Rafoss og instituttleder ved Idrettshøgskolen i Alta Carsten Rolland, presenterer "Norwegian Friluftsliv" Foto: Mathias Bruvoll

 Et bærekraftig reiseliv?

«Norwegian friluftsliv - A Way of Living and Learning in Nature» tar frem eksempler på praktisk kunnskap i og om naturen, og viser hvordan man kan jobbe for en bærekraftig utvikling.

– Det ligger noen verdier i friluftsliv, og bærekraft er ett av de grunnleggende elementene for å utøve et miljøvennlig friluftsliv. Det går som en rød tråd gjennom boken både som et verdigrunnlag, men også på hvilke aktiviteter som vil være bærekraftige å utøve. Friluftsliv er sammensatt, så det er ingenting som er entydig, men vi har forsøkt å få frem et perspektiv på dette, sier en av forfatterne, professor Kolbjørn Rafoss ved Idrettshøyskolen i Alta.

Ett av dilemmaene i boka er om tankesettet fra friluftslivet kan bidra til et mer bærekraftig reiseliv.

– Vi både tror og mener dette. Om vi tar med oss kunnskapen og verdigrunnlaget som ligger i friluftsliv, så er det med en tilknytning til natur som gjør at «naturverdet» ses i sammenheng med menneskeverdet i forhold til hvordan en ferdes i naturen, sier instituttleder ved Idrettshøgskolen i Alta, Carsten Rolland, som også er en av forfatterne av boken.

Mer friluftsliv

Det er forfatternes håp at boka kan øke verdigrunnlaget til guidene som viser turistene veier inn i norsk natur, og bidra til økt bevissthet.

Illustrasjonsbilde: Fra Måskanhytta i indre Troms. Foto: Statsskog/Magnus Beyer Brattli

– Om en bruker verdigrunnlaget fra friluftsliv i jobb med gjester og turister, tror jeg vi kan bidra med kunnskap som gjør at en har en annen type praksis etter å ha vært med på et slikt opplegg. Så gjenstår det å se hva som skjer med den type turister i årene etter at de har vært ute i naturen. Har de fått en impuls, forståelse og tilknytning til naturen? Det må det forskes mer på, sier Rolland.

«Norwegian Friluftsliv – A Way of Living and Learning in Nature» er både en praktisk guide til friluftsliv, samtidig som den går i dybden teoretisk.

– Den anvendte dimensjonen er en del av vitenskapsfeltet vårt. Vi har vært opptatt av ikke å slippe den dimensjonen når vi har skrevet og forsket på friluftsliv, sier Rolland.

– Ingenting er så anvendelig som en god teori, og det forsøker vi å diskutere innledningsvis som et overordnet kunnskapsgrunnlag, og så flytter vi oss over til hvordan en kan anvende dette, følger Rafoss opp med.

"Friluftsliv" kun i Norge

Boken er skrevet på engelsk, men ordet «friluftsliv» får stå på norsk.

– Vi har prøvd å finne tilsvarende begrep i andre land utenfor Norge, Sverige og Danmark, men det finnes ikke, sier Rolland.

Illustrasjonsbilde: Rago nasjonalpark. Foto: Statsskog/Tore Veisetaune

Tilbakemeldingen fra internasjonale  miljøer, er at det norske begrepet friluftsliv er det eneste dekkende. I friluftslivsforskning brukes derfor friluftsliv som et begrep også i engelskspråklige tidsskrift og andre publikasjoner for å tydeliggjøre fagfeltet.

– Vi har tilgrensende betegnelser som outdoor life, outdoor adventure og outdoor education, og selv om de rommer deler av det vi kaller friluftsliv, så er det ikke det samme, sier Rolland.

Boken er skrevet av Carsten Rolland, Kolbjørn Rafoss, Annette Hoffmann og Herbert Zoglowek og gis ut på det tyske, vitenskapelige forlaget Waxmann.