Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kommuneansatte fikk innføring i å evaluere tiltak

Hvordan gjennomføre enkle evalueringer av tiltak i kommunen, var tema da RKBU Nord inviterte til fagdag sist uke.


Mariann Schjølberg Karlsen 22.10.2018 14:00   (Sist oppdatert: 22.10.2018 14:18)

Kommuneansatte fra Tromsø, Lebesby og Vadsø deltok på fagdag om evaluering på UiT campus Tromsø sist uke. Kari Skullerud Ugland (KS) (t.v) og Monica Martinussen (RKBU Nord) ledet fagdagen.  Foto: RKBU Nord.

-Et av målene med fagdagen er at kommunene skal bli bedre i stand til å gjøre evalueringer som kan bidra inn i kvalitets-, og forbedringsarbeidet i kommunen, sier professor Monica Martinussen.

Sammen med Kari Skullerud Ugland fra KS, ledet hun denne fagdagen for ansatte fra Tromsø, Lebesby og Vadsø.

Mange kommuner gjennomfører ulike tidsavgrensede prosjekter i tjenestene som omfatter barn, unge og deres familier. Noen ganger kan det være ulike tiltak som prøves ut eller det kan være endringer i måten tjenestene eller fagfolkene jobber på. Ofte er det da et ønske å gjennomføre enkle evalueringer for å undersøke om tiltaket eller endringene har hatt den tiltenkte effekten. I de tilfellene der man har fått tildelt ekstra midler for å gjennomføre prosjektet vil det som oftest være et krav om at innsatsen skal evalueres og resultatene rapporteres tilbake til bevilgende instanser.

Formålet med denne workshopen var å gi en innføring i hvordan man kan gjennomføre enkle evalueringer og rapportere resultatene i et skriftlig format. Temaene var blant annet betydning av evaluering i tjenesteutvikling, evalueringsforskning, utforming av spørreskjema og rapportering av resultater.

-Vi skal nå vurdere om vi kan følge opp denne fagdagen med en ny til våren, sier Martinussen.