Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Uvurderlig hjelp gjennom 200 år

200 år med norske konsuler i Nord-Russland og russiske i Nord-Norge er fortellingen om uvurderlig hjelp for lokalbefolkning og næringsliv på begge sider av grensen. Fredag 19.oktober er dette tema på Stoltenberg-seminaret i Kirkenes.


Stig Brøndbo 17.10.2018 10:08   (Sist oppdatert: 18.10.2018 17:37)

Tidligere i år fikk den russiske utgaven av boken «Russland kommer nærmere, Norge og Russland 1814 – 1917» en prestisjetung pris fra Den russiske forleggerforeningen. To av bidragsyterne til boken, Kari Aga Myklebost og Jens Petter Nielsen, skal fredag til Stoltenberg-seminaret i Kirkenes og snakke om 200 år med norske og russiske konsuler i nord. Foto: Stig Brøndbo

– Det blir spennende å høre hvilke tanker og refleksjoner de norske og russiske konsulene har om de siste 25 år, men ikke minst – hvordan de ser på det videre arbeidet og fremtiden, sier Victoria Tevlina, professor ved Barentsinstituttet. Foto: Marit Wohni

– De konsulære forbindelsene i Nord-Norge mellom Norge og Russland har vært viktige og stabiliserende helt siden de ble formelt opprettet for 200 år siden, sier Jens Petter Nielsen, professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet. Fredag deltar han sammen med russiske og norske forskere og diplomater på det årlige Stoltenberg-seminaret i Kirkenes.

Pomorhandel

Den første norske konsulen i Nord-Russland var en sveitser som i 1815 fikk konsulære oppgaver på vegne av svensk-norske myndigheter i Arkhangelsk. Året etter etablerte russerne seg i Hammerfest, da Tsaren ansatte en tysk kjøpmann til å ivareta sine interesser i forbindelse med pomorhandelen. Senere ble konsulatene større og utvidet sin virksomhet. Blant annet ble den norske sagbruksindustrien i Kvitsjø-området et viktig saksfelt for det norske konsulatet i Arkhangelsk.
– Konsulene hjalp først og fremst bedrifter og rederier med papirarbeid på begge siden av grensen, men de hjalp også folk som havnet i trøbbel på grunn av slåssing eller beskyldinger om tyveri, sier Nielsen.

Utvist
Tittelen på årets Stoltenberg-seminar er «Til beste for det norsk-russiske naboskap. Konsuler og konsulatvesen i Nordområdene». Historikerne som deltar vil ha et tohundreårsperspektiv på sine foredrag og vil fortelle om opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Norge og Russland i 1905, om den første norske konsulen i Murmansk, og om det russiske konsulatet i Barentsburg på Svalbard.
Den mest dramatiske episoden som hentes frem fra historien, er foredraget om «En utvist konsul. Min morfar, Arnold Wicklund, norsk konsul i Arkhangelsk 1936-1938», som handler om den norske konsulen i Arkhangelsk som ble anklaget for å være engelsk spion – og de tragiske konsekvensene det fikk for lokalsamfunnet. På Stoltenberg-seminaret er hans barnebarn Viktor Roddvik invitert som foredragsholder.

25 årsjubileum
Årets Stoltenberg-seminar markerer at det er 25 år siden opprettelsen av Barentsregionen og etableringen av Russlands generalkonsulat i Kirkenes og Norges generalkonsulat i Murmansk.
– Seminaret er åpent for alle som ønsker å delta, og det blir simultantolking av alle foredrag og innlegg, sier Victoria Tevlina, professor ved Barentsinstituttet i Kirkenes. Første foredrag starter kl. 16.45 og seminaret avsluttes med innlegg og samtaler mellom norske og russiske konsuler som har arbeidet i ulike perioder i Nord-Russland og Nord-Norge. I panelet sitter Anatolij I. Smirnov, Russlands første generalkonsul i Kirkenes(1993-1997), Erik Svedahl, Norges nåværende generalkonsul i Murmansk, Sergej V. Shatunovskij-Byurno, Russlands nåværende generalkonsul i Kirkenes, og Rune Rafaelsen, daglig leder for Barentssekretariatet (2003-2015) som i dag er ordfører i Sør-Varanger kommune.
– Det blir spennende å høre hvilke tanker og refleksjoner de har om de siste 25 år, men ikke minst – hvordan de ser på det videre arbeidet og fremtiden, sier Tevlina.

 

 

Program 

Ordstyrer: Urban Wråkberg, professor i Nordområdestudier, UiT Norges arktiske universitet, Kirkenes-Alta

 16.30-16.45: Velkomsthilsen og innledning

-Rune Rafaelsen, Ordfører i Sør-Varanger kommune

-Sergej V. Shatunovskij-Byurno, Generalkonsul ved Den Russiske Føderasjonens generalkonsulat i Kirkenes

-John McNicol, Instituttleder ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR), UiT Norges arktiske universitet, Tromsø 

 

Del 1. Utspring, resultater og motsigelser i diplomati og konsulatvesen (19. og 20. århundre)

 16.45-17.00: «Russlands og Norges konsulater i nord – et tohundreårs perspektiv»

Jens Petter Nielsen, professor AHR, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

17.00-17.15: «Nicolai Grove Prebensen, Norges første sendemann til Russland (1906-1918) og Anatolij Nikolajevitsj Krupenskij, Russlands første sendemann til Norge (1905-1912)»

Kari Aga Myklebost, professor AHR, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

17.15-17.30: «Det svensk-norske (senere norske) konsulat/ generalkonsulat i Arkhangelsk i Tsar-tida: de norske sagbruksentreprenørenes rolle»

Victoria V.Tevlina, professor Barentsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet; professor, Det nordlige (arktiske) føderale universitet, Kirkenes-Arkhangelsk

17.30-17.45: «En utvist konsul. Min morfar, Arnold Wicklund, norsk konsul i Arkhangelsk 1936-1938»

Viktor Roddvik, cand. philol., skribent, Oslo

17.45-18.00: Kaffepause

18.00-18.15: «Konsul uten konsulat: Ludvig Finstad, Norges konsul i Murmansk, p.t. Kola (1918-1923)»

Erik Svedahl, Norges generalkonsul i Murmansk

18.15-18.30: «Det sovjetiske/russiske konsulatet i Barentsburg»

Aleksander K. Portzel, dosent, Мurmansk Statlige tekniske universitet, Murmansk

18.30-18.40: «Konsulatene som bropilarer i samarbeidet mellom Russland og Norge» 

Anatolij I. Smirnov, Direktør for Det nasjonale institutt for forskning på global sikkerhet, tidligere Ekstraordinær og befullmektiget sendemann, medlem av Presidiet i Det russiske akademi for naturvitenskapene, professor ved MGIMO, Russlands første generalkonsul i Kirkenes(1993-1997), Moskva

18.40-18.50: Spørsmål til foredragsholderne 

 

Del 2: Generalkonsulatene de siste 25 år (fra 1993 til idag) og fremtiden for de norsk-russiske relasjonene i nord

Ordstyrer: Tatjana N. Bazanova, Master i borderologi, Rådgiver i grenseoverskridende samarbeid ved Petsjenga distriktskommune, Nikel

18.50-19.35: Innlegg ved og samtale mellom konsuler som har arbeidet i ulike perioder i Nord-Russland og Nord-Norge 

  • Anatolij I. Smirnov, Russlands første generalkonsul i Kirkenes(1993-1997), Moskva
  • Erik Svedahl, Norges generalkonsul i Murmansk (2017 – til idag)
  • Sergej V. Shatunovskij-Byurno, Generalkonsul ved Den Russiske Føderasjonens generalkonsulat i Kirkenes (2016 – til idag)
  • Rune Rafaelsen, Daglig leder for Norges Barentssekretariatet (2003-2015), Ordfører i Sør-Varanger kommune (2016 - til idag)

19.35-19.50: Spørsmål til foredragsholderne og diskusjon