Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

15,6 millioner til nordnorsk fastlegeprosjekt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin jubler etter milliontilskuddet som kan gjøre det enklere å rekruttere leger til kommunene i nord. 


Bruvoll, Mathias, 12.10.2018 13:15   (Sist oppdatert: 26.10.2018 13:26)

Leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Helen Brandstorp. Foto: Mathias Bruvoll

Pengene kommer via forslag til neste års statsbudsjett, og skal gå direkte til prosjektet ALIS-Nord (Allmennleger i spesialisering). Prosjektet skal lokke nyutdannede leger med en utdanningshjemmel eller -stilling som fastlege slik at de velger å ta spesialistutdanningen sin der de er. 

Helen Brandstorp, leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM),  gleder seg stort over midlene. Hun forklarer at det fra mars 2017 ble obligatorisk for nye fastleger å ta spesialistutdanning.

– Når en typisk privat næringsdrivende fastlege drar på kurs, taper legen penger gjennom redusert inntekt og utgifter knyttet til kontormedarbeider, husleie og lignende. Den nye modellen som er utviklet for ferske fastleger, betyr at fastlegen enten kan starte som fastlønnet eller som selvstendig næringsdrivende, og samtidig få økonomisk og praktisk støtte til sin spesialistutdanning fra kommunen.

Ønsker trygghet

Forskning gjort ved NSDM, viser at mange nyutdannede leger synes det blir for mye å være næringsdrivende, og samtidig fokusere på faget. Rekrutteringen svikter. Med midlene til ALIS-Nord, er det derfor også sentralt at kommunene kan utlyse utdanningsstillinger til leger med fast lønn. 

– Vi vet at unge leger i økende grad ønsker seg fastlønn og trygghet. De ønsker ikke å kjøpe seg en dyr legepraksis og koste utdanningen selv, samtidig som de skal etablere seg privat med hus og familie, sier Brandstorp.

Prosjektet er en oppfølger og utvikling av tilsvarende prosjekt på Vestlandet (ALIS-Vest). Disse erfaringene og midlene fra regjeringen gir et godt grunnlag for suksess også i nord.

– Dette er endelig et håndslag til Nord-Norge som lenge har vært den landsdelen som har slitt mest med å rekruttere og beholde leger. Kommunene har selv måtte betale ekstra for å tiltrekke og beholde leger, og nå anerkjennes situasjonen med at det kommer midler til ALIS-Nord, sier Brandstorp. 

Ekstra høy turnover i nord

Tall fra prosjektbeskrivelsen til ALIS-Nord, viser at det er store rekrutterings- og stabilitetsutfordringer. På nasjonalt nivå viser en undersøkelse at halvparten av alle fastlegeavtaler var avsluttet innen 5,9 år. Tilsvarende tall kun for Nord-Norge, viser at fastlegeavtalene ikke holdt lengre enn 3,9 år.

Brandstorp forteller videre at ALIS-Nord ikke skal endre på fastlegeordningen slik den er i dag, men gi trygghet til unge leger i oppstartsfasen og samtidig sørge for at legene blir i kommunen de er ansatt i. 

– Det vi ønsker er en lavterskel for å komme i gang. Dette er ordninger som holder legene i stillingene sine så lenge spesialistutdanningen varer, og vi tror at om en legger til rette for fem-seks gode oppstartsår, blir det lettere å holde på legene etterpå. 

Inntil 200.000 kroner

ALIS-Nord er foreløpig kun i prosjektfasen. De som står bak, har et mål om at tiltaket skal bli en normal, nasjonal ordning. Selv om tilskuddet over statsbudsjettet er av en ikke ubetydelig størrelse, gir det ikke rom for at alle kommuner kan være med. Snart vil det bli sendt brev til alle kommunene i Nord-Norge, med invitasjon om å søke på midlene.

–  Det er ikke nok midler til at en kan opprette mer enn en eller to utdanningsstillinger eller -hjemler per kommune, så her har helselederne en jobb å gjøre i søknadsprosessen, understreker Brandstorp. 

I ALIS-Vest fikk hver kommune 150.000 kroner i støtte til hver utdanningsstilling, men Brandstorp sier at tilbakemeldingene fra vestlandet tilsa at 150.000 kroner ikke var tilstrekkelig, slik at en i nord ser en på muligheten til å kunne tilby opp mot 200.000 kr i støtte til kommunene. 

Nasjonalt senter for distriktsmedisin er et tverrfaglig kompetansesenter ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. NSDM er også assosiert medlem i «Primærmedisinsk forskningsgruppe» ved UiT. 

Bodø kommune er prosjekteier av ALIS-Nord. NSDM sitter i styringsgruppen til prosjektet sammen med KS Nord-Norge, Helse Nord RHF, Helseforetak, Legeforeningen og en representant for ALIS.

NSDM har hatt en sentral rolle i forkant av tildelingen via statsbudsjettet, og står bak søknaden om midler fra Regjeringen. NSDM har også vært i møter om prosjektet med Helse- og omsorgsdepartementet.