Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Paramedisinutdanningen i kompetente hender

I akuttmedisinen er man vant til å jobbe under tidspress. Opprettelsen av paramedisinstudiet ved UiT har også foregått i rekordtempo.


Schanche, Thomas, 11.10.2018 12:36   (Sist oppdatert: 19.10.2018 12:47)

 

Paramedisinutdanningen skal produsere flere raske og varme hender til akuttmedisinen. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

 

Beslutningen om å starte opp bachelorstudiet i paramedisin ble tatt i desember 2017. Allerede høsten 2018, var det første kullet med studenter på plass i MH Vest, campus Tromsø. I mellomtiden har omtrent 10.000 små og store praktiske og teoretiske detaljer kommet på plass. Studieleder ved utdanningen, Thomas Hansen, påpeker at han og resten av teamet som organiserte etableringen, ikke sto på bar bakke i førjulsstria i 2017. 

Står på skuldrene til OsloMet 

– Vi har jobbet godt med det faglige i lang tid. Studieplanen var stort sett klar da vi fikk beskjed om at sette i gang. Spesielt nyttig har samarbeidet med fagfolkene fra Paramedicstudiet ved OsloMet vært. Vi har fått stå på skuldrene deres og lært hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre bra. 

Thomas Hansen håper studiet vil bidra å løfte akuttmedisinsk kompetanse fremover. Foto: Mathias Bruvoll

 

 

 

 

 

 

De prehospitale tjenestene på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) var blant de ivrigste pådriverne for å opprette studiet. Seksjonsleder for ambulanseavdelingen ved UNN, Ståle Bratland, som underviser i faget og har jobbet med studieplanen, forklarer hvorfor.

Master- og doktorgrader i fremtiden 

– Det har vært en rivende utvikling i faget, spesielt de siste 10–15 årene. Stadig mer diagnostikk og behandling er flyttet ut til de prehospitale tjenestene. Vi behandler blant annet pasienter med hjerteinfarkt og blodpropp med trombolyse, og pasienter med blodforgiftning med antibiotika, oksygen og væske. Dette er med på å redde liv, samtidig som behandlingen forkorter liggetiden for pasientene på sykehus. 

Ståle Bratland mener kompetansenivået i faget vil øke ytterligere. Foto: Mathias Bruvoll

Bratland mener utviklingen krever høyt kompetansenivå hos de ansatte.

– Kompetansenivået vil øke ytterligere og det er avgjørende at det blir mulig å ta høyere utdanning som bachelor-, master og doktorgrader innen fagområdet, påpeker han.

Trenger flere praksisplasser 

Hansen legger til at rekruttering til yrket har vært en annen viktig årsak til opprettelsen av studiet.

– For å jobbe som ambulansearbeider, måtte du tidligere ta Helse- og oppvekstfag på videregående Det er en beslutning man gjerne tar når man går på ungdomsskolen. Eldre kandidater med interesse for fagfeltet mister sjansen når rettighetene til videregående opplæring går ut. Disse vil nå få muligheten med det nye studiet. Men den store flaskehalsen for rekruttering og antall studenter vi kan ta opp, er fortsatt mangelen på praksisplasser ute i tjenestene, kommenterer han. 

Viktig nærhet til UNN 

Bratland håper studiet også vil bidra til kompetanseheving blant ansatte som allerede er i yrket.

– Ansatte i ambulansetjenesten vil kunne få fritak for deler av utdanningen etter individuell vurdering, slik at de kan gjennomføre studiet på kortere tid eller jobbe ved siden av. En bonus er at studenter med erfaring fra yrket vil være med på å løfte de andre studentene. 

Studentene får opplæring i realistiske omgivelser Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Nærheten til UNN er gunstig, sier Bratland.

– Mange av studentene våre vil bli rekruttert til andre akuttmedisinske jobber i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), på akuttmottak, legevakter eller luftambulanse. Det er en stor fordel at vi har disse ressursene i umiddelbar nærhet. UNN stiller også med ambulansesimulatorer som vi har stor nytte av. Nå arbeider vi med etableringen av et simuleringsmiljø som ligner hjemmene til folk, der studentene tross alt skal gjøre fremtidig arbeid og situasjonsvurderinger. 

Ønsker å bidra mer 

Studenter og ansatte har funnet seg godt til rette i det nye MH Vest bygget, ifølge Hansen.

– Vi har blitt veldig godt mottatt og drar nytte av samarbeidet med sykepleierutdanningen innen emnet anatomi og fysiologi. Vi håper å kunne bidra sterkt til å løfte akuttmedisinsk og prehospital kompetanse fremover, smiler han. 

Les mer om studiet i paramedisin ved UIT 

Link til hjemmesiden Paramedisin Bachelor