Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Unik e-lærebok for arktisk helsearbeid

Nå er det på tide å ha fokus på folkene i nord – ikke bare klima og mineralressursene som fins der! Det mener hjernene bak den nye e-læreboken for helsearbeidere i arktiske land.


Schanche, Thomas, 02.10.2018 15:11   (Sist oppdatert: 05.10.2018 13:44)

Disse sommerskole studentene fra Grønland, Nord-Norge, Island, Yakutsk i Russland, og flere nordlige provinser i Canada har mye å lære av hverandre. Foto: Bente Norbye

Helsetilbudet til arktiske urfolk er dårligere enn majoritetsbefolkningens, og helsearbeid i verdens nordligste områder gir utfordringer som er overførbare fra land til land. Folk bor ofte langt unna allfarvei og de ressursene som finnes på regionale sykehus. Urbefolkningene har vært utsatt for kolonisering og tap av språk og kultur. Livsstil og mattradisjoner som har tjent befolkningen vel i tusenvis av år, har blitt erstattet av dårligere vaner og usunne produkter sørfra. 

E-læringsprosjektet har et klart nordlig fokus på helsearbeid. Illustrasjon: Northern Nursing Education Network

Komplekse helseproblem 

E-læreboken «Northern and Indigenous Health and Health Care» kan derfor bli en viktig ressurs for helsearbeidere, som ofte jobber alene og langt fra kollegaer. Boka kan også brukes som en ressurs i utdanning av studenter og til bruk for lærere som ønsker å ha et større fokus på kulturforståelse i nordområdene. sier dosent ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet, Bente Norbye.

– Det snakkes mye om viktigheten av nordområdene og om klima og mineralressurser som finnes der. Men det snakkes lite om folkene i nordområdene. Helsetilbudene og helsen til urbefolkningen er dårligere enn resten av befolkningen. Årsakene til dette er flere, men vi ser de samme utfordringene i Russland, Canada, Finland, Norge og på Grønland. Helsearbeiderne må ofte jobbe alene eller i små grupper langt fra støtte fra spesialister og sykehus. Avstandene er store. Klimaet er røft. I tillegg blir de ofte stilt overfor komplekse helseproblem i de samfunnene de er satt til å hjelpe. 

Bente Norby er stolt av arbeidet som over 50 forfattere har lagt ned i boken. Foto: Thomas Schanche

Les også: Urfolk har dårligst helse 

Mye å lære av hverandre 

Norbye, som er leder for nettverket «Northern Nursing Education Network» og en av tre redaktører av boken, mener helsearbeidere i nordområdene har mye å lære av hverandre.

– Forfatterne av boken deler tiltak og metoder som har vist seg å fungere. I en artikkel fra Grønland har en familielege tatt for seg den voldsomme økningen i hjerte- og karsykdommer i befolkningen, forårsaket av vestlig livsstil. Tidligere var dette et sjeldent problem, da befolkningen spiste mye fisk og sel. Men med stadige økninger av nivåer av toksiner i sjøpattedyr, var det ikke noe alternativ å gå tilbake til den tradisjonelle kosten. Løsningen ble å anbefale enn diett rik på fisk, som har lavt giftinnhold og er god for hjertet, forteller dosenten. 

Førstehjelptrening for fremtidige helsearbeidere  i arktis. Foto: Johanne Røe Mathisen

Brus for vann? Kunnskap er makt 

Boken synliggjør også problem som er relativt ukjent for storsamfunnet.

– I Canada, som vi ser på som et veldig sivilisert land, er det områder der vannet er så forurenset at det ikke kan drikkes. Løsningen ble å gi barna brus. Dette er problemer som må løftes opp. Kunnskap er makt, konkluderer Norbye.

Kunnskapen og makten i boken har blitt produsert av forfattere fra 12 sykepleierutdanninger i nordområdene – fra Canada og Russland i nord til Grønland, Finland og Norge – også i nord. 

Studentene – framtidas gull 

Norbye fremhever viktigheten samarbeidet har for studenter og deres fremtidige arbeid.

– Vi har et nettverkssamarbeid som er finansiert av Senter for internasjonalisering av utdanning via Utenriksdepartementet i Norge. I regi av nettverket, arrangerer vi internasjonal sommerskole for sykepleierstudenter i nordområdene. I 2016 var vi hos University of Saskachewan i Canada. I fjor arrangerte UiT sommerskolen, der studentene gjorde stor suksess på Riddu Riđđu festivalen med foredrag og sang. Til neste år er Universitetet på Grønland arrangør.

Norbye sier studentene har stort utbytte av samlingene.

– De lærer veldig mye av hverandre. Et viktig poeng er at studenter som tar utdanning i nord ofte kommer fra urbefolkningene. De er en spesielt viktig ressurs som nordområdene vil få mye glede og hjelp fra i fremtiden, sier prosjektlederen. 

Lenke til e-læreboken her 

Les også:

Sommerskole knyttet til urfolks helse

Livredning kjenner ingen grenser

Putting health into place – perspectives from The Innovative Learning Institute (blogginnlegg etter nettverksmøtet i Saskatoon 2016) 

Det sirkumpolare nettverket er inspirert av distriktssatsinga innen sykepleie ved UiT. Les derfor også gjerne:

Norges første desentraliserte sykepleierutdanning har blitt en suksess

450 sykepleiere til distriktene i Troms

Fra sykepleiermangel til suksesshistorie

Desentralisert sykepleierutdanning jubilererer: Da bon-jenten slo by-jenten