Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Psykhjelpen – lavterskeltilbud på høyt nivå

Det er ikke alltid de som roper høyest, som har størst behov for hjelp. Psykhjelpen i Tromsø hjelper folk i sårbare situasjoner på siden av ventelister.


Schanche, Thomas, 21.09.2018 14:46   (Sist oppdatert: 21.09.2018 15:05)

Psykologstudentene ser frem til praksis ved Psykhjelpen. Foto: Thomas Schanche

Psykhjelpen ble etablert i 2003 på initiativ fra Kjersti Berge, som da var psykologstudent med utplassering på helsestasjonen til ungdomshuset «Tvibit». Hun fikk Universitetet i Tromsø og Tromsø kommune med seg da hun argumenterte for at ungdommen i byen hadde behov for flere lavterskeltilbud enn sexrådgivning. Idéen, som ble omfavnet, var å etablere et fast praksistilbud om psykologhjelp for ungdom. Konseptet var inspirert av jushjelpen, med 4. års-studenter fra psykologistudiet i praksis. Tilbudet ble raskt populært for ungdom mellom 13 og 20 år – og har inspirert til å etablere flere lignende tilbud for andre grupper. 

Ny hjemmeside 

Gravide og småbarnsforeldre er slike grupper, sier professor Catharina E. A. Wang ved Institutt for psykologi.

Professor Catharina E. A. Wang har opplevd at helsesøstrene har jublet når psykologstudentene kommer på jobb. Foto: Thomas Schanche

– I overgangsfaser i livet, som ved graviditet og i tiden som småbarnsforeldre, trenger man oftest mest støtte. Spesielt i en by som Tromsø, der mange er tilflyttere og ikke har nettverk med familie rundt seg.

Nå har også Psykhjelpen fått en egen nettside.

Nettkoordinator Julie Utler Gjengedal mener Psykhjelpen er et fint tilskudd til hjelpeordningene for barn og unge i Tromsø.

– Psykhjelpen er med på å bidra til at UiT oppfyller sitt samfunnsoppdrag, og jeg var derfor veldig glad for å få lov til å hjelpe tjenesten med å opprette en nettside, smiler Gjengedal.

– Julie har gjort en fantastisk jobb med hjemmesiden, kommenterer professoren. Her får vi frem at tilbudet er gratis, noe som er viktig for mange. Like viktig er det at man ikke trenger henvisning eller stå på lange ventelister. Helsesøster kan enkelt vise folk til døra ved siden av. Mange brukere har vært takknemlige for at de får hjelp i dag for et problem de tok opp i går. Tenkepausen fra man ber om hjelp til man får den, er ikke nødvendigvis gunstig, sier Wang. 

Bratt læringskurve 

Etter ønske fra Tromsø kommune, ble det også opprettet et lavterskeltilbud for barn mellom 6 og 13 på helsestasjonene i Tromsdalen og på Kvaløysletta, der studentene også har praksisplass. Professoren slår fast at studentene har en bratt læringskurve på helsestasjonene.

– De følges godt opp av fem veiledere, men det er en tøff praksis med tre klienter hver dag.

Erfaringene fra tidligere studenter har vært veldig gode. De nye 4. års studentene i praksis har store forhåpninger til studieåret som kommer.

– Vi kommer til å få mye mengdetrening og mulighetene til å jobbe med et bredt spekter av klienter. Spesielt blir det spennende å jobbe med unge, noe vi kommer til å vokse på, sier de. 

200 brukere 

De ti studentene i Psykhjelpen gir tilbud til om lag 200 brukere hvert år, og studentenes arbeid tilsvarer rundt to og et halvt årsverk. De er glade for å kunne hjelpe klienter allerede i studietiden.

– Å kunne tilby rask hjelp er viktig for å redusere psykiske vansker eller sykdom. Klientene vi får inn vil være i ulike kategorier. Noen har kanskje hjemlengsel og sliter med prestasjonsangst. De kan være fornøyde med noen timers samtale. Andre har mer omfattende problemer og må henvises til hjelpetilbud i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Uansett, vi ser frem til å samarbeide med helsesøstrene og jordmødrene på helsestasjonene om dette. Erfaringene de har er gull for oss, sier studentene.

Jublende helsesøstre 

Enhetsleder for Forebyggende tjenester i Tromsø kommune, Britt Margareth Simonsen, er veldig fornøyd med å ha psykologstudenter på helsestasjonene.

– Samarbeidet mellom kommunen og universitetet på opplæring og utvikling, har fungert veldig godt. Det har ført til en kompetanseutveksling som er nyttig for begge parter. Vi har fått et større handlingsrom, nå som vi kan henvise til Psykhjelpen. Ikke minst har tilbudet forbedret tilbudet til brukerne våre, legger hun til.

Professor Wang påpeker at en av de viktigste grunnene til å etablere Universitetet i Tromsø, var å forbedre tjenestene til befolkningen i landsdelen.

– Det er ute i kommunene folk lever livene sine – og det er nettopp her studentene gjør en kjempeinnsats. Jeg har opplevd at helsesøstrene jubler når studentene kommer, smiler hun.

Les mer om Psykhjelpen i Tromsø